Cílem této neziskové organizace je pomoci opuštěným dětem, oslovit osvětovou činností co nejvíce žadatelů o náhradní rodinnou péči. „Snažíme se přesvědčit ke spolupráci lidi, kterým není lhostejný osud opuštěných dětí z dětských domovů, které touží po laskavém pohlazení, lásce, rodinném zázemí a otevřeném srdci nových rodičů. Zároveň formou vzdělávacích akcí, kulturních programů a happeningů informovat širokou veřejnost o problematice pěstounství a socializace dětí do společnosti a běžného života,“ říká o ideách spolku jeho předsedkyně Ilona Kovářová.

V listopadu dobrovolníci zorganizovali první vydařený Halloweenský víkend v Černém Dole, kterého se zúčastnily pěstounské rodiny. Děti byly naprosto skvělé.

Takovýchto víkendů, odpočinkových či vzdělávacích za účasti lektorů, odborníků na různá témata problematiky náhradní rodičovské péče by spolek rád uskutečnil v příštím roce více. „Také přednášek ve školách, neboť problematiku a diagnostiku dětí v náhradní péči tu vůbec neznají,“ upozorňuje Kovářová.

Zakladatelka a předsedkyně spolku je pěstounkou již téměř dvacet let a nyní pečuje o dva sourozence. Myšlenka k založení spolku dříve občanského sdružení se zrodila již před čtrnácti lety, kdy v kraji nebylo téměř vůbec nic.

„Měli jsme dvě vlastní dcery a vzali jsme si do pěstounské péče jedenáctiměsíčního chlapce. Jelikož jsem stále pátrala po různých informacích a zkušenostech ostatních pěstounů, zkontaktovala jsem se s těmito organizacemi a osobně jsem za nimi jezdila pro případné rady a zajímala se o různé přednášky a školení odborníků. Tehdy mne napadla myšlenka založit něco podobného zde a s několika podobně smýšlejícími lidičkami jsme v roce 2004 s bývalým manželem založili občanské sdružení Okno do srdce,“ vzpomíná na úplné začátky. Patronem spolku byl Václav Faltus, který se účastnil většiny pořádaných kulturních akcí. Spolek realizoval pro děti z Vrchlabí a z Nechanic několik víkendových pobytů.

„Bohužel po roce působení nebyl dostatek prostředků k udržení sdružení a museli jsme činnost zastavit. Letos na jaře jsem se rozhodla za pomoci svých dospělých dcer, bývalého manžela a ostatních skvělých lidí obnovit toto sdružení a pomáhat nejen dětem z dětských domovů, ale i pěstounským rodinám a všem, kteří se o možnost pěstounské péče zajímají,“ vypráví Ilona Kovářová.

Impulzem k znovuobnovení komunity ji byly negativní zkušenost nejen vlastní, ale i ostatních pěstounů s nepochopením diagnostiky pěstounských dětí ze stran školy a vyučujících, a z tohoto důvodu i problémem začlenění dětí do kolektivu.

„V současné době jsme v kontaktu s domovem dětí ve Vrchlabí, navázali jsme spolupráci s centrem Nomia v Hradci Králové, ale samozřejmě se v nejbližší době opět spojíme s domovem v Nechanicích a případně i jinými zařízeními. Ač jsme tak říkajíc na začátku, čekají nás dosti náročné akce hlavně z hlediska financí, kterých moc nemáme a právě proto jsme uspořádali veřejnou kasičkovou sbírku nazvanou Soužití dětí z dětských domovů s pěstounskými rodinami. Samozřejmě že se budeme snažit získat i nějaké granty, příspěvky a sponzorské dary,“ říká Ilona Kovářová k financování spolkové činnosti.

Okno do srdce má v současné době devět členů, kteří se podílejí na jeho chodu. Jeho činnost můžete podpořit a tím především pomoci opuštěným dětem formou příspěvku do kasiček, které jsou rozmístěny v Hořicích, Lázní Bělohradu, Vrchlabí a budou ve Dvoře Králové a Hradci Králové do 31. ledna 2019. Otevřete své srdce a pomozte opuštěným klukům a holčičkám i vy.