Soud totiž vyhověl stížnosti dědičky původních majitelů Kristiny Colloredo-Mansfeldové, která žádala obnovu řízení.

„Sezona se připravuje naprosto standardním způsobem bez ohledu na rozhodnutí soudu," potvrdil náměstek ředitele územní památkové správy na Sychrově Oldřich Pešek, který nechtěl soudní rozhodnutí komentovat.

Památkáři v Opočně připravili před letošní sezonou otevření dosud nepřístupného sálu Tabulnice. „Je to renesanční klenutý prostor s hřebínkovou klenbou, dříve byl využíván jako skladiště, my jsme ho vyčistili a upravili tak, aby se tam mohly konat různé společenské obřady, například svatby," prozradil kastelán opočenského zámku Josef Jirák.

Kapacita sálu, který je samostatně přístupný z prvního nádvoří zámku, je zhruba 60 lidí. Veřejnost bude mít možnost si Tabulnici prohlédnout od 18. do 20. dubna v rámci Mezinárodního dne památek.

Opočenský starosta Štěpán Jelínek považuje vleklý soudní spor za neštěstí pro zámek. „Do objektu se dlouhodobě neinvestuje, nejvíce tím trpí samotná památka," řekl Jelínek. Colloredo-Mansfeldová se obnovy řízení u ÚS domáhala na základě údajně nového důkazu, který nemohla uplatnit v původním řízení. Výpis z Almanachu židovské šlechty z roku 1913 podle ní dokazoval, že její babička byla židovského původu a že konfiskace majetku nacisty v roce 1942 měla nejen politické, ale také rasové pozadí. Důkazy jsou podle ústavních soudců natolik pádné, že zasluhují nové projednání.

Od války je státní

Zámek zabavený nacisty převzal po skončení války stát na základě Benešových dekretů. Rodina po roce 1948 emigrovala. Colloredo-Mansfeldová se vydání zámku domáhá od roku 1991 a celý areál se dokonce na čas dostal do jejího vlastnictví. Ústavní soud ale poté vrátil spor na začátek a soudy nakonec přiřkly zámek opět státu.

Sezonu připravují také další památky, výjimkou je hospital v Kuksu na Trutnovsku. Správa hospitalu oznámila, že areál bude minimálně do května uzavřený s ohledem na pokračující rozsáhlou rekonstrukci.

Skanzen Veselý Kopec směřuje zahájení sezony na velikonoční víkend 19. dubna. Prohlídky se rozšíří o další objekty.

„Nově se nám podařilo získat dům s holubníkem uprostřed areálu s popisným číslem čtyři, který byl v soukromých rukou a dosud nebyl přístupný. Je jediný, který stojí na původním místě. Během roku také dokončíme truhlářskou dílnu, která je do skanzenu přemístěna z Možděnice," uvedla vedoucí Souboru lidových staveb Vysočina Ilona Vojancová.