"S tak silnými a velkými zvířaty pracujeme po dobrém a naše spolupráce je založena na vzájemné důvěře. Zvířata stejně jako my mají dobré a špatné nálady. Mívají radost, jsou smutná, jsou nervózní nebo nejistá z nových a neznámých věcí. A stejně tak jako doma, i zde musíme rozlišit, kdy je vhodná doba na to či ono. Musíme svou práci přizpůsobovat momentálním potřebám zvířat a ne naopak, jak tomu bylo v kontaktním systému chovu," přibližuje dvorský zoolog.

Jako příklad uvedl péči o nohy. "Sloni si neuvědomují, že preventivní péče je pro ně velmi důležitá a pomáhá nám předcházet vážným komplikacím s pohybovým aparátem. A není ani žádná možnost jim tuto skutečnost vysvětlit. Proto se snažíme jim tuto proceduru spojit s něčím příjemným. Stejně jako u dětí, když jim říkáme: bonbóny dostaneš až po večeři, sloni musí podstoupit něco, co pro ně nutně nemusí být zábavné za příslibu něčeho, co mají rádi. A tak slon vám podá nohu, nechá si ji očistit a upravit kopýtka, protože vám jednak věří a jednak je za to kontinuálně odměňován dobrotami, které má rád," líčí Jiří Hrubý.

Konec drezúry

Chovatelé v safari parku v posledních dvou letech změnili způsob chovu. "Úplně jsme již vynechali všechny pozůstatky drezúry slonů, která se prováděla v minulosti za plného kontaktu se zvířaty. Proto u nás již slony neuvidíte panáčkovat a hrát na harmoniku. Tyto cviky nejsou pro péči o slony nijak podstatné a z mého pohledu nejsou ani důstojné ve spojitosti s tak majestátním zvířetem, jakým slon bezpochyby je," tvrdí zoolog.

"Soustředili jsme se více na jejich biologické potřeby a v případě tréninku se již zaměřujeme pouze na věci, které jsou v péči o slony nezbytné, jako je péče o nohy, odběry krve, aplikace léčiv, péče o kly a zuby, ošetření drobných poranění, bez nutnosti celkové anestezie," dodává.

Krmením stráví i dvacet hodin denně

Chovatelé ve Dvoře Králové se snaží přiblížit tomu, aby u nich sloni dělali to, co je jejich hlavní náplní i v přírodě. A to je celodenní pohyb za potravou, kdy sloni stráví krmením i dvacet hodin denně. "Proto vzniklo mnoho nových krmných míst, kde je střídavě potrava doplňována tak, aby sloni museli vyvinout aktivitu a pohyb. Trénink již zabírá jen zlomek času a mimo to necháváme zvířata si žít podle svého. Změna jejich chování je patrná, zvířata jsou ve vetší pohodě," poukazuje na pozitivní dopad.

Pro safari park jsou aktuální úpravy v pavilonu slonů nezbytným krokem. Současná nařízení v chovu slonů totiž vylučují kontaktní chov, kdy mezi člověkem a zvířetem neexistuje žádná bariéra. Vedle toho, že nové zařízení umožní dvorským slonicím komfortnější a přirozenější domov, jde také o důležitou podmínku pro případné získání nových slonů v budoucnosti. Pavilon bude nadále sloužit jako místo pro život starších samic bez perspektivy rozmnožování.

"Kontaktní chov by měl ze zoologických zahrad v rámci asociace EAZA brzy vymizet a je velmi nebezpečný. Je založen na dominanci člověka ve skupině slonů, kdy mezi ním a zvířaty není žádná bariéra. Chráněny kontakt je založen na dobrovolné spolupráci přes bariéru a upevňování pozitivních emocí. Sloni s námi pracují jen nezbytně dlouhou dobu a musí to pro ně být příjemné. Zbytek času je prostě necháváme být slony, respektujeme je a nechceme je ovládat a držet v podřízenosti. Takže chráněný kontakt neznamená méně kontaktu se zvířaty, jen je to vyjádření vzájemné úcty a respektu," vysvětluje dvorský odborník.

Změna v péči o slony

Zcela zásadní novinkou bude v safari parku využívání kontaktní stěny z ocelových rámů s otvory pro uši, nohy nebo chobot. Ta je klíčová pro bezpečnější práci se slony. Chovatelům umožní provádět rutinní veterinární ošetření nebo každodenní péči o slony, například nezbytnou pedikúru, tak, aniž by se vystavovali nebezpečí napadení. V současné chvíli taková práce není ve vnitřních prostorech možná.

„Vše vzniká na míru a vše je prototyp. Nové chovné zařízení pro slony by vypadalo úplně jinak. I když právě tyto nové prvky se snažíme do naší staré stavby zakomponovat. Přizpůsobování staršího zařízení je vždy mnohem komplikovanější než stavba na zelené louce," říká Jiří Hrubý.

Z podlahy už nebudou vyjíždět hydraulické sloupky, které dosud měly oddělovat zvířata na noc. „Nové dělení prostoru umožňuje lepší a bezpečnější manipulaci se slony. Systém hydraulických sloupů již dlouhodobě nebyl funkční a tak bylo možné v zimních měsících provádět úklid jen tak, že sloni museli do venkovního výběhu, což vzhledem k počasí vždy nebylo možné. Stejně tak trénink nebo veterinární zákroky přes tyto sloupy byly velmi nebezpečné, protože sloupy neposkytovaly žádnou ochranu před slony,“ upřesňuje.

„Chceme, aby sloni žili i ve Dvoře Králové co nejpřirozeněji. Co největší společný prostor je k tomu dalším důležitým krokem," připomíná zoolog safari parku.