Jak můžete nominovat své kandidáty?

Letos se uskuteční již čtvrtý ročník akce, která má za cíl ocenit nejzajímavější osobnosti Pardubického kraje.

„Chceme oceněním dokázat, že si jejich práce nebo činů velmi vážíme," uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

„Své kandidáty mohou lidé registrovat buď formulářem na stránkách kraje, e-mailem či osobně na recepci Krajského úřadu Pardubického kraje," vysvětlil krajský mluvčí Dominik Barták.

Přihlášky je možné podávat až do konce roku.

Ocení se také záchrana životů

Nepůjde však jenom o zajímavé osobnosti s přínosem pro Pardubický kraj.

Ve hře je rovněž Cena Michala Rabase za záchranu, která je udělována za mimořádné nebo dlouhodobé zásluhy v oblasti záchrany života, zdraví či jiných významných hodnot.

„V minulosti ocenění získala například gymnazistka Veronika Kolafová, která resuscitací zachránila život zkolabované ženě. Dalším držitelem ceny je také Lukáš Kamaryt, strážník městské policie v Pardubicích, který neváhal poskytnout  první pomoc muži na pardubickém vlakovém nádraží," vyjmenoval některé oceněné Dominik Barták.

Slavnostní vyhlášení 
a předání cen se uskuteční 
v první polovině příštího roku. (eko)