„Vodoteč s vodní kaskádou má mít čtyřiadvacet metrů a začínala by při chodníku spojujícím prostranství u kašny a pomník. Tematicky je věnovaná Boženě Němcové. Voda by měla pramenit ve středu knihy tryskami střídajícími strany, tak jako by se otáčely její stránky," popisuje architekt Jaroslav Andres s tím, že na plochách rozevřené knihy bude na jedné straně plastickým písmem vystupovat heslo města „Česká Skalice brána do Babiččina údolí" a na druhé straně „Město Boženy Němcové". Neměly by chybět ani názvy tří míst spojených se jménem známé spisovatelky: Muzeum Boženy Němcové, Barunčina škola a zámek v Ratibořicích.

Od knihy poznání poteče voda v korytě přirozeným spádem až za pomník. „Zde je v plánu kruhová odpočinková plocha s pyramidovým gejzírem. V oblouku vodoteče má být osvětlená kaskáda s vloženými deskami a názvy několika významných děl spisovatelky," plánuje Andres.

Vodoteč by měla být zhotovená z umělého pískovce a betonových prefabrikovaných prvků koryta. Měla by se stát součástí dlouho připravované a schvalované rekonstrukce parku na náměstí. Tam kromě změny pěších tras, zdůrazňujících osovou linii radnice, pomníku Boženy Němcové a kašny budou nově upravena prostranství u těchto významných architektonických prvků.

Změn a úprav se má dočkat i zeleň. Počítá se s výsadbou nových dřevin a zatravněním volných ploch. Na užitkovou vodu v parku byla vybudována vrtaná studna, jejíž vydatnost je podle Jaroslava Andrese dostačující pro závlahu trávníků, pro kašnu i pro nový originální vodní prvek.

HUSOVO NÁMĚSTÍ v České Skalici má vylepšit zajímavý vodní prvek. Tématicky bude věnovaný Boženě Němcové. Zdroj: archiv J. Andrese