„Charity královéhradecké diecéze věnují významnou částku na podporu rodin s hendikepovanými dětmi a na služby pro seniory a osoby s těžkým zdravotním postižením,"  uvedla na svém webu Charita ČR.

Šestnáctá Tříkrálová sbírka vynesla v královéhradecké diecézi téměř 14,6 milionů korun, což je bezmála o 1,1 mil. Kč více, než v roce 2015.

Střediska rané péče a mobilní hospic

Vybrané peníze budou moci využít mimo jiné střediska rané péče v Kutné Hoře a Hradci Králové, která pomáhají rodinám s postiženými dětmi, v Červeném Kostelci a na Pardubicku lidé přispívali na mobilní hospic pro těžce nemocné, na Orlickoústecku na charitní pečovatelskou službu pro seniory a lidi se zdravotním postižením.

Část výtěžku sbírky poputuje na humanitární pomoc do zahraničí. Královéhradecká Diecézní charita tak podpoří také humanitární projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučenou a nezaměstnanou mládež, dětské večerní vzdělávání v Bangalore a výstavbu školy v Mansapuru.

Nejvyšší výtěžek v letošní Tříkrálové sbírce zaznamenaly Charity v olomoucké arcidiecézi, kde se vybralo celkem 20 milionů korun. Využijí se například pro azylový dům Samaritán v Otrokovicích.

Nejúspěšnější ročník
Šestnáctý ročník celostátní Tříkrálové sbírky byl v její dosavadní historii nejúspěšnější. Do pokladniček a na celoročně otevřené dárcovské konto se k 15. červnu 2016 vybralo celkem 97 651 016 korun. Výnos sbírky byl rozdělen podle předem daného klíče: 80 % se vrací do farních, oblastních a diecézních Charit, které z nich financují lokální projekty, 15 % výnosu jde na podporu celostátních projektů, zahraniční pomoc a krizový fond, zbylých 5 % pokrylo v souladu se zákonem režii sbírky.