Ovocná stezka se v posledních letech několikrát rozšiřovala. Začínala v roce 2011 pětiapůlkilometrovým úsekem z Kamenice do Vojic, teď už vede z Kovače až do Hořic. Zpevněná cesta je osázena informačními tabulemi, které se postupně věnují pěti místním druhům ovoce – švestkám, třešním, višním, hruškám a jablkům. Kromě toho ukáže architektonické dominanty Podchlumí, jako je charakteristický konecchlumský kostel, ale i přírodní zajímavosti.

Začíná se u vlakového nádraží v Kovači, které leží na trati z Turnova přes Jičín do Hradce Králové. Kolem barokní sochy sv. Karla Boromejského, kterou obec před pár lety zrenovovala, vede cesta do malé obce Kamenice. Tady najdeme první tabuli, která pojednává obecně 
o ovocnářství v regionu. Projdeme kolem  zámku, jenž překvapí povedeným spojením staré a moderní architektury v podobě prosklené věže, a pokračujeme do Konecchlumí.

Tam se u kostela sv. Patra a Pavla, který zůstává u konzervativního barokního vzhledu a svým efektním umístěním na kopci vytváří jakýsi symbol obce, nachází druhá tabule, kde se dočteme o švestkách, ale také o konecchlumské louce se vzácnými orchidejemi a dalšími rostlinami. Pokud bude kostel otevřen, vidět se dá křížová cesta od malíře Vladimíra Komárka, jinak alespoň venku kamenná mohyla Viléma 
z Konecchlumí v podobě lva. Jak název obce napovídá, v Konechlumí končí – či z jiného pohledu začíná – Chlum, po kterém  pokračujeme do Vojic a Podhorního Újezdu.

Tam se pro změnu vždy pěstovaly třesně, místní odrůda je Karešova. Půjdeme dále na východ kolem dosud používaného kamenolomu, zastavíme se u tabule, věnované višním, a dorazíme k původně renesanční tvrzi v Hradištku.  Tam se dočteme o hruškách a také o zpracovaní plodů. Možná nás překvapí, že v Ostroměři se poprvé sušilo ovoce v továrním rozsahu – sušárnu postavili v letech 1875-1876.

Asi vůbec nejznámější ovocnářskou vesnicí na svazích Chlumu jsou Holovousy, proslavené holovouským malináčem. Příjemná obec je na své jablko hrdá, má ho i ve znaku, a pokud sem zavítáte na začátku října, kdy se spíše drobnější plody rudé barvy sklízejí, zažijete Slavnosti holovouských malináčů. Můžete nakoupit místní jablka (nejen malináče), podívat se na soutěž o nejlepší jablečný zákusek nebo si poslechnout hudební vystoupení.

Tak či onak na své cestě uvidíte zámek, v němž sídlil Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský (nyní již má nový areál), a dojdete na svatogothardský vrch do Hořic, kde stezka končí. Tady se roku 1423 střetly konkurenční husitské proudy; bitva skončila vítězstvím Jana Žižky nad Čeňkem z Vartenberka. Hořice leží na stejné trati jako výchozí Kovač, a pokud ještě nejste nasyceni dojmy, nabízí osmitisícové město celou řadu pamětihodností.

Michal Zikmund