Během minulého týdne opustila všechna tři mláďata sokola stěhovavého hnízdo v Teplických skalách. „Nejprve se vydávali pěšky jen do nejbližšího okolí – po vřesem zarostlé římse. Když si dodali více odvahy, začali přeletovat i na okolní skály. To je dobrá zpráva, protože jejich hnízdění bylo ohroženo hned na svém začátku,“ připomněl zoolog Petr Kafka ze Správy CHKO, že letošní hnízdění sokolům znesnadňovala nejen příroda, ale i lidé.

TURISTÉ, SNÍH A MRÁZ

„Během zahřívání vajec totiž samice velmi citlivě reagovala na průchod turistů pod hnízdní skálou a často z hnízda vyletovala. Návrat zpět jí pak trval i 20 minut. Zejména během chladnějšího počasí a vyšší návštěvnosti skal hrozilo velké riziko zastuzení celé snůšky, a proto byla část prohlídkového okruhu skalami pro turisty uzavřena. Hnízdění pak pokračovalo bez větších komplikací a rušení, a to i v době, kdy kolem hnízda napadlo 10 centimetrů sněhu a teploty klesaly pod bod mrazu,“ potěšilo ornitologa, že hnízdící pár všechny nástrahy přestál.

OKRUHEM UŽ LZE PROJÍT BEZ OMEZENÍ

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR zorganizovala ve spolupráci s Lesy ČR pozorování sokolů s odborným výkladem. To bylo oproti předchozím rokům zpočátku komplikované, jelikož nebylo vidět přímo do hnízda.

„Ve chvílích, kdy mláďata ani dospělé sokoly nebylo možné zahlédnout, ocenili návštěvníci ukázky ze života sokolů promítaných na tabletu. Komentované pozorování sokolů bylo naposledy připraveno na minulý víkend, kdy měli návštěvníci možnost při troše štěstí mladé sokoly spatřit, jak se zdokonalují ve svém leteckém umění,“ zmínil Petr Kafka, a dodal, že od soboty 10. června lze turistický okruh Teplickými skalami projít bez omezení.

V KOVÁŘOVĚ ROKLI SE VYLÍHLI DVA

Dvě mláďata úspěšně odchoval i pár hnízdící v Kovářově rokli v Broumovských stěnách. Také zde platí, že opatření v podobě zákazu vstupu turistů do blízkosti hnízdiště přineslo své ovoce. „Pokud by okolí hnízdiště nedaleko vyhlídky na Skalní divadlo nebylo na dva měsíce uzavřené, tak se domnívám, že by ti sokoli vůbec neměli šanci vyhnízdit. Od pondělí je už ale vyhlídka zpřístupněna veřejnosti,“ dodal Petr Kafka.

Oba rodičovské páry budou mladé sokolíky ještě několik týdnů krmit, než se sami naučí lovit a zcela se osamostatní. Ani tak ještě nemají vyhráno, neboť na ně v krajině číhá mnoho nebezpečí. „Nejvyšší riziko představují nezabezpečené sloupy elektrického vedení, volně natažené dráty v krajině, ale i přirození predátoři. Stále nelze vyloučit ani pronásledování ze strany člověka,“ je si vědom Kafka.

Čelí nástrahám

I přes mírný nárůst populace na území ČR to sokoli stěhovaví stále nemají jednoduché. Úspěšnost hnízdění ve volné přírodě není tak velká, jak by se dalo očekávat. Stejně jako vloni bylo i v letošním roce v CHKO Broumovsko zaznamenáno pět zmařených hnízdění z celkem sedmi. Předloni se nepodařilo mláďata vyvést dokonce žádnému páru.

Důvody nejsou někdy zcela jasné, přirozeně se jedná o vliv jiných predátorů či počasí, ale podstatnou roli hraje také vysoká oblíbenost skalních oblastí mezi turisty a horolezci a s tím související riziko rušení na některých lokalitách.