Krajskou Vesnicí roku se staly Stěžery z okresu Hradec Králové. Jako odměnu získaly Zlatou stuhu a jeden milion korun. Další medailové pozice obsadily dvě krkonošské obce - stříbrnou Strážné a bronzovou Malá Úpa. Bodovaly však i další. Zelenou stuhou za péči o zeleň a životní prostředí se pyšní Malé Svatoňovice a Oranžová stuha za spolupráci se zemědělským subjektem poputuje do Zlaté Olešnice.

Do Suchovršic míří Cena hejtmana za práci s malými hasiči. Všechna ocenění z krajského klání převezmou zástupci obcí ve vítězných Stěžerech, v rámci připravované slavnosti, která se uskuteční 18. srpna.

Soutěž Vesnice roku je každoročně vyhlašována od roku 1995 a je organizována ve dvou kolech. Do celostátního postupuje za každý kraj vždy jen jedna obec, které byla udělena Zlatá stuha v kole krajském.

Kompletní přehled ocenění:
ZLATÁ STUHA - vítěz Stěžery, okr. Hradec Králové
MODRÁ STUHA – za společenský život Žďár nad Metují, okr. Náchod
BÍLÁ STUHA – za činnost mládeže Nový Hrádek, okr. Náchod
ZELENÁ STUHA – za péči o zeleň a životní prostředí Malé Svatoňovice, okr. Trutnov
ORANŽOVÁ STUHA – za spolupráci obce a zemědělského subjektu Zlatá Olešnice, okr. Trutnov

2. místo v soutěži Strážné, okr. Trutnov
3. místo v soutěži Malá Úpa, okr. Trutnov

Cena hejtmana za práci s malými hasiči Suchovršice, okr. Trutnov

Cena hejtmana za příkladnou péči o veřejná prostranství Šaplava, okr. Hradec Králové
Cena hejtmana za příkladnou péči o zeleň Vrbice, okr. Rychnov nad Kněžnou
Cena hejtmana za rozvoj občanské vybavenosti Božanov, okr. Náchod
Cena hejtmana za rozvoj kulturního potenciálu obce Křinice, okr. Náchod
Cena hejtmana za moderní knihovnické a informační služby Vidochov, okr. Jičín
Cena hejtmana za mapování historie obce Petrovice, okr. Hradec Králové
Cena hejtmana za volnočasové aktivity občanů Librantice, okr. Hradec Králové
Cena SPOV za koncepční rozvoj obce Pohoří, okr. Rychnov nad Kněžnou
Cena naděje pro živý venkov – za služby občanům Šaplava, okr. Hradec Králové 

Zlatá cihla v POV KHK 2018, v kategorii A – obnova či rekonstrukce památkově chráněných objektů a památek místního významu Vidochov, okr. Jičín – Cesta světla