Narodil se 16. září 1940. Byl studentem, manželem, otcem a hlavně divadelním nebo filmovým hercem. „Miluju herectví,“ vyprávěl svým kamarádům ze zemědělského družstva u piva ve své chalupě v Horní Kalné, kde se roku 1988 doslova zabydlel.

Nejprve tam jezdil pouze na víkendy, ale vísku pod horami si oblíbil a pobýval v ní stále častěji. Dokonce tu trávil téměř veškerý čas. Spousta Hornokaleňáků, hlavně nejbližších sousedů, se stala jeho kamarády. Miloval to tady, to ticho, přírodu a hlavně lidi ve vesnici. Účastnil se každé akce, která se tu konala. Pálení čarodějnic nebo Velikonoc. Právě v čase velikonočním jezdil s ostatními starousedlíky po vesnici s koňským povozem. Zpívali a radovali se.

Často i přidal ruku k dílu. "Začínalo pršet, soused nad námi se snažil rychle sklopit seno. Čepek tenkrát s hráběmi v ruce přispěchal, že mu pomůže. Tak ho v tom dešti ještě učili, jak se správně dává seno do řad," vzpomíná sousedka Anna.

Bohužel, před prázdninami roku 1993 začal trpět bolestmi. Po prázdninách byl operován. Začínal být mrzutý a nikoho k sobě nechtěl pouštět. Před jeho odchodem se byl se všemi příbuznými a kamarády rozloučit.

Jeho vesnický kamarád Josef Bajer ho tehdy vzal za bývalým prezidentem Václavem Havlem na Hrádeček. Havel byl jeho přítelem, potkávali se spolu a diskutovali. Čepek se s ním podílel na zrodu Občanského fóra. Naposledy vydechl 20. září 1994 ve vrchlabské nemocnici. Pohřbený je na hřbitově v Dolní Kalné.

Vojtěch Kohout