Rekonstrukce se blíží do finále. Původní závory byly nahrazeny světelnou signalizací a přejezd bude osazen novými závorami. Krok Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), která rekonstrukci provádí, se nezamlouvá části občanů, kteří v petici žádají zachování původních historických závor a jejich návrat na své místo.

Tento požadavek však u SŽDC nenašel pochopení a staré závory se už zpět nevrátí. Autoři petice mimo jiné upozorňují na skutečnost, že původní závory u nádraží jsou poslední svého druhu v České republice s tím, že do doby jejich odstranění plnily svou funkci bezchybně. „Instalací nového signalizačního zařízení navíc dojde k dalšímu hlukovému zatížení centra města," vyjádřila se k situaci spoluautorka petice, náchodská zastupitelka Denisa Pokorná.

Autoři petice při tom věří, že pokrok nemusí mít vždy podobu destrukce a že moderní technologie lze skloubit s citlivou rekonstrukcí. „V neposlední řadě nechceme, aby tyto naše překrásné „šraňky“ potkal osud budovy bývalé vodárny z dob Rakouska-Uherska na náchodském nádraží. I zde skončila rekonstrukce demolicí hodnotné památky,“ stojí v petici, která byla zaslána Generálnímu ředitelství SŽDC.

V této souvislosti Jan Travěnec ze SŽDC zaslal dopis starostovi města Janu Birkemu s vyjádřením, kde vysvětluje, proč byly původní závory odstraněny a budou nahrazeny novou, modernější technologií. „Na úvod je nutné prohlásit, že trať Týniště nad Orlicí – Meziměstí je tratí celostátní. Veškeré stavby dráhy musí respektovat platnou legislativu, jejíž součástí jsou i normy ČSN, na které se odkazuje prováděcí vyhláška,“ píše v dopise.

Historické závory byly ovládány ručně železniční obsluhou bez světelné signalizace. Podle Travěnce se má na základě platné normy na přejezdech přednostně používat zařízení se světelnou signalizací, které může být doplněno závorami. „Neexistuje žádná zavedená možnost splňující požadavky bezpečnosti, jak toto staré a technicky překonané zařízení svázat s nově instalovaným staničním zabezpečovacím zařízením,“ uvedl zástupce SŽDC.

Jak upozorňuje v dopise starostovi Travěnec, nově instalovaná zařízení splňují tak zvanou integritu bezpečnosti. „Není tedy možné vedle něj provozovat zařízení, u nějž je bezpečnost založena na lidském faktoru, které není možné nijak předvídat,“ dodal s tím, že nově instalované zařízení je v tuto chvíli již kompletně vyrobené a přezkoušené.

Autoři petice, i když připouštějí, že ruční ovládání závor by bylo organizačně i finančně náročné, si myslí, že v současné době není problém předělat původní mechanické ovládání na elektrický dálkový pohon. „Je to běžné například u historických hodin. Právě o tohle řešení chceme se zástupci Správy železniční dopravní cesty jednat," poznamenal člen petičního výboru Tomáš Unger, který se restaurováním technických památek zabývá i profesně.

Po demontáži na přejezdu u náchodského nádraží, jak je rovněž uvedeno v dopise starostovi, byly historické závory předány železničnímu muzeu SŽDC v Hradci Králové jako expoziční exponát. Volání zastánců historie: Vraťte nám naše šraňky!!! zřejmě tak zůstane nevyslyšeno. Autoři petice se ale nevzdávají. „Vzhledem k tomu, že je toto zařízení unikátní, projevila o něj zájem celá řada institucí, kdy původním záměrem SŽDC bylo předmětné závory umístit do Muzea SŽDC. My bychom je rádi odkoupili tak, aby byly v držení města Náchoda,“ sdělila nám spoluautorka petice Pokorná.

Hynek Šnajdar