Křesťanští duchovní včera věřícím připravili poněkud netradiční bohoslužbu, při které návštěvníci uctili památku mistra Jana Husa. Nekonala se totiž v kostele, ale na místě, které jinak slouží letnímu venkovnímu festivalu. Odkaz známého kazatele, který položil život za svou pravdu, si tak lidé připomněli pod šumícími lípami na Toulovcově náměstí v Litomyšli. Netradiční prostory přilákaly desítky zvědavců.

Kromě Jana Husa duchovní při proslovech vzpomněli i na Jeronýma Pražského, Husova současníka, který také zemřel v Kostnici na hořící hranici. Stalo se tak v roce 1416, tedy přesně před 600 lety.

Jedním z řečníků byl 
i Daniel Kvasnička, kazatel Církve bratrské, jenž ocenil Husův přínos křesťanství. „Mistr Jan Hus je osobnost, která propojuje všechny církve. Je poctivý katolík, přesto je horlivým kazatelem evangelia. Proto si velmi považujeme, že jsme spolu, což je asi největší devízou tohoto dopoledne.  To, že jsme spolu u prostřeného stolu," nechal se slyšet kazatel. Narážel tím na to, že se při bohoslužbě vystřídali duchovní z různých katolických církví.

Součástí mše však nebylo pouze vzpomínání, ale i aplikování Husových myšlenek na současný svět. Daniel Kvasnička se tak v proslovu věnoval například modernímu světu, médiím a nutnosti vést s názorovými oponenty věcný dialog. „V pohledu na dnešní svět se opět ukazuje, jak málo jsme schopni snést nesouhlas. Jiný názor než ten náš je pranýřován 
a shazován naprosto stejně, jako v patnáctém století. Nesouhlas není výzvou k disputaci, ale k útoku. Odpověď nesouvisí s odlišným názorem, ale označuje přímo a hned osobnost nějakým nelibým razítkem… Potřebujeme si vybojovat čas pro rozhovor. To by se ale nesměly číst jen nadpisy a hesla a provozovat mediální rychločtení. Projevy by se nesměly začínat lísáním řečníků, kteří mluví o nízkých platech a špatných dobách. Veřejné tábory by nesměly mít dopředu připravenou režii s tazateli, kteří řečníkům nahrávají 
a moderátory, kteří nahrávku akcelerují.  Jde jen o obchod s mocí a vlivem," uvedl kazatel.