Příčinou je nezvykle suchá zima

Od prosince do konce února spadlo podle údajů Českého hydrometeorologického úřadu v Královéhradeckém kraji přibližně 70 milimetrů srážek,   rok předtím to bylo 180 milimetrů. V Pardubickém kraji naměřili kolem 60 milimetrů oproti předchozím 140 milimetrům. V obou krajích tak srážky nedosáhly ani 50 procent normálního stavu, a podzemní vody tím výrazně utrpěly.

„Situace zatím není kritická, a jestliže bude deštivější jaro, mohlo by se to srovnat," řekl vedoucí hydrologického oddělení královéhradecké pobočky ČHMÚ Roman Pozler.

Upozornil však, že pokud  by se po pár dnech, kdy se východní Čechy konečně dočkaly vydatných srážek, opět vrátilo dlouhodobé sucho, mohly by nastat problémy.

„Jako první by je zřejmě pocítili soukromníci, kteří čerpají vodu z vlastních studní," uvedl Roman Pozler a dodal, že k tomu, aby se stav podzemních vod zlepšil, by stačily i průměrné srážky. „Bylo by však dobré, kdyby pršelo podobným způsobem jako v neděli a v pondělí, tedy aby to byl takový pozvolný 'selský déšť', který se stačí vsáknout do půdy," podotkl hydrolog.

Srážky v Česku
Od prosince do konce února spadlo v Česku průměrně 55 milimetrů srážek, tedy pouhých 43 procent normálu. Ještě horší situace panovala v zimě 1963 až 1964, kdy spadlo 51 mm. Naopak nejvíce srážek bylo zaznamenáno v zimě 1986 až 1987. Tehdy úhrn činil 196 mm, což bylo 153 procent normálu. Loni spadlo v zimě 168 mm, v porovnání s normálním stavem to představovalo 131 procent.
(Zdroj: ČHMÚ)

Problémy s klesající hladinou podzemních vod mají také ostatní české kraje.

Hladiny řek 
sucho neovlivnilo

Naopak východočeské řeky extrémně suchá zima výrazněji nepoznamenala. V některých krajích, například na jižní Moravě, se přitom řada řek blíží hranici sucha.

Podle hydrologů jsou stavy východočeských toků stabilní.  I díky tomu mohli minulý víkend vyrazit vodáci na Tichou i Divokou Orlici či dolní toky Metuje a Úpy. Splavné byly i další menší řeky.

Stav toků  neovlivnily ani vydatné srážky v předchozích dvou dnech. „Půda si všechen déšť dokázala vzít," řekl hydrolog Roman Pozler.