Společně s tím došlo k rekonstrukci veřejného osvětlení a rozhlasu. Dlouholeté plány na modernizaci distribuční sítě v městečku začaly nabírat konkrétní podobu po roce 2005. Stavební povolení bylo vydáno v roce 2009, ale investor stavební práce oddaloval.

Zásadní zlom nastal v loňském roce. Montážníci osazovali do domů nové technologie a během podzimu dělníci na plošinách začali odstraňovat staré nástřešáky, které nesly dráty. Na většině míst se jednalo o původní zařízení z třicátých let minulého století. Z ulic postupně mizely betonové sloupy, staré rozvodné skříně i veškeré dráty. Během jara provede ještě odborná zahradnická firma finální úpravy zeleně na veřejných prostranstvích. Dokončeny budou také dlažby na některých chodnících a asfaltování překopaných komunikací. „I když měli v průběhu celého roku mlázovičtí obyvatelé ztížené podmínky, výsledek stojí za to. Došlo k výraznému zkvalitnění dodávek elektrické energie a také k zásadnímu zlepšení vzhledu městečka,“ říká starosta Tomáš Komárek.

Investice ve výši téměř 10 milionů korun, kterou plně hradila společnost ČEZ Distribuce, tak bude mít pozitivní dopad na život v Mlázovicích po mnoho příštích dekád. Zbylá část městečka s výjimkou jedné lokality bude kabelizována v letošním roce. Z obce tak zmizí téměř všechny nevzhledné nadzemní rozvody.