Po dobu přibližně jednoho roku by měla trvat rekonstrukce budovy v areálu rychnovské nemocnice, v níž je umístěna i interna, porodnice, gynekologické a dětské oddělení. V rychnovské porodnici k již jednomu dokončenému přibudou dva zrekonstruované porodní boxy. Ty budoucím maminkám nabídnou komfortnější a přívětivější prostředí i větší soukromí. Loni tu přišlo na svět 572 dětí.

Kompletní rekonstrukcí projde také vzduchotechnika, která je v současné době v havarijním stavu.

„Rekonstrukce porodních boxů a vzduchotechniky je plánována tak, aby proběhla současně s akcí zateplení budovy a výměny oken, na tuto akci již začalo výběrové řízení na zhotovitele. Rekonstrukce je plánována postupně za nepřerušeného provozu nemocnice,“ sdělil ředitel rychnovské nemocnice Luboš Mottl.

Investice do nové vzduchotechniky včetně porodních boxů vyjde přibližně na 15 milionů korun.

Nový systém parkování

A nemocnice zavádí i jiné novinky. Už částečnou revizí prošel parkovací model v areálu, který Luboš Mottl v rozhovoru na počátku roku označil za nevstřícný vůči pacientům.

„Došlo k prodloužení bezplatné doby parkování z patnácti minut na půl hodiny. Proběhla inventura stávajícího stavu a současně je dopravní situace v areálu nemocnice konzultována s příslušnými odborníky a dotčenými úřady. Dále řešíme otázku zpřístupnění druhé brány v areálu nemocnice u ortopedie, která by měla sloužit primárně pro výjezd vozidel tak, aby došlo k odlehčení dopravní situace hlavní brány areálu zejména v ranních a odpoledních hodinách,“ vysvětluje Luboš Mottl.

„Konečný model parkování a pohybu vozidel v areálu nemocnice bude navržen tak, aby již samozřejmě respektoval plánovanou a připravovanou výstavbu multioborového pavilonu s centrálním příjmem,“ dodává ředitel nemocnice.

Stát otálí

„Projekt modernizace rychnovské nemocnice počítá s vybudováním multioborového pavilonu akutní lůžkové a intenzivní péče s centrálním příjmem. Vzniknout by měly i nové operační sály spolu s lůžkovou částí,“ doplňuje krajský radní pro investice Václav Řehoř.

Právě s financováním výstavby zmiňovaného pavilonu se však kraj potýká s problémy. Rychnovská nemocnice zajišťuje zdravotnickou péči pro spádovou oblast s minimálně 80 tisíci obyvateli. Projekt na její modernizaci rychnovské nemocnice je součástí vládního usnesení z února 2015 o podpoře průmyslové zóny Solnice-Kvasiny a rovněž Memoranda uzavřeného mezi Vládou ČR, Královéhradeckým krajem a společností Škoda Auto. V červnu 2017 vláda přislíbila navýšení investice do rychnovské nemocnice na 300 milionů korun ze státního rozpočtu. Přislíbená finanční pomoc státu se však zadrhla a zástupci kraje, nemocnice i města se na řadě jednání dočkali jen dalších slibů.

Při poslední červencové návštěvě nemocnice ministr zdravotnictví Adam Vojtěch přislíbil, že věc projedná s ministryní financí Alenou Schillerovou a zkusí najít řešení v podobě rozložení dotace do několika let. Kraj by první finance mohl potřebovat v horizontu let 2020 až 2022.

V červnu kraj vypsal soutěž na zhotovitele projektové dokumentace k výstavbě nového pavilonu. Termín pro podání nabídek vypršel včerejším dnem.