Nemocnice zároveň pozvala veřejnost, budoucí rodiče i zaměstnance na Den otevřených dveří porodnického oddělení, který se uskuteční v pátek 29. června od 9 do 14 hodin. Porodní asistentky a novorozenecké sestry provedou zájemce porodními sály a oddělením šestinedělí, poskytnou informace týkající se porodu a nabídky služeb na oddělení šestinedělí, seznámí s péčí o novorozence a s kojením.

Na novorozeneckém oddělení budou současně probíhat ukázky první pomoci a resuscitace dětí.