Kraj tím chce pomoci k výraznému posílení v oblasti spolupráce podnikatelského sektoru, vzdělávacího sektoru a oblasti vědy a výzkumu.

Cílem je, aby firmy získávaly snadněji výzkumné a inovační partnery, aby kvalita absolventů, kteří se budou ucházet o zaměstnání, odpovídala požadavkům firem. A rovněž to, aby firmy a veřejné instituce realizovaly více společných projektů, ať již v oblasti popularizace technických oborů nebo formou vzájemné spolupráce na společných výzkumných a vývojových projektech.

Projekt potrvá tři roky, Pardubický kraj vyjde celkově na dva miliony korun, dalších 18 milionů přidá EU.

„Bude nutné důkladně zmapovat inovační prostředí kraje, silné obory, potenciál jejich dalšího rozvoje, technologické vybavení, úroveň kvalifikace pracovníků a zároveň související požadavky na budoucí zaměstnance s ohledem na možnosti absolventů, kteří se objevují na trhu práce," uvedl mluvčí hejtmanství Dominik Barták.

Po zmapování regionu budou následně navrhovány a realizovány různé intervence k podpoře a rozvoji inovačního prostředí.   (zap)