Pokud dostanete pohled z Nové Paky, pravděpodobně na něm bude vyobrazený místní klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie. K dominantě města historicky patří budova kláštera, jejíž základní kámen byl položen v polovině sedmnáctého století. Klášter sloužil církvi do 80. let 18. století, kdy byl v rámci josefínských reforem zrušen. Na počátku 19. století byl do areálu přemístěn vojenský vychovávací ústav pro děti z nedalekého Jičína.

Nemocnice zde sídlila od roku 1872 až do roku 2004. V poválečných letech zde byl doléčovací a rehabilitační ústav, později bylo v nemocnici zřízeno oddělení pro pacienty s psychiatrickou diagnózou. Objekt našel nového majitele v roce 2006.

Nezisková organizace Život bez bariér., která zajišťuje rozmanité spektrum sociálních služeb pro seniory a lidi s postižením, před jedenácti lety na splátky odkoupila opuštěný areál od Královéhradeckého kraje. Tím byla otevřena nová kapitola. O možnosti vybudování druhého Centra bez bariér v budově bývalého kláštera bude za několik měsíců jasno.

Rekonstrukce objektu by zajistila dostatečný prostor pro žádané služby psychologa či poradenství pro lidí, kteří v domácím prostředí dlouhodobě pečují o své blízké. Nově by vznikla možnost zajistit specializované prostory pro klienty s demencí a Alzheimerovou chorobou.

Také se počítá se zřízením Komunitního centra a nové prostory pro poskytování sociální rehabilitace.

„Je to vyvrcholení našeho dvanáctiletého úsilí. V ideálním případě by se stavební práce rozeběhly dubnu 2018, nyní připravujeme podklady pro výběrová řízení a bankovní sektor,“ říká ředitelka Života bez bariér Jitka Fučíková. Kolaudace a předání stavby by se podle podmínek stanovených dotačním programem musela uskutečnit na konci roku 2018.

Než se však zahájí stavební práce, čeká organizaci kus cesty, která povede především do kanceláří představitelů města a kraje.

FINANČNÍ OTAZNÍKY

Z dotačních výzev Evropských fondů – Integrovaného regionálního operačního programu je již finanční podpora potvrzena.

„Veškerá dokumentace je připravena. Čekají nás jednání se zástupci města Nová Paka a Královéhradeckého kraje,“ popisuje ředitelka. Dodává, že bez jejich podpory a partnerství nebude možné opravu budovy kláštera a zřízení druhého centra realizovat.

„Projekt revitalizace město podporuje, podílelo se na zpracování projektové dokumentace. Budeme se snažit pomoci. Definitivní rozhodnutí musí učinit zastupitelstvo,“ sděluje starosta Nové Paky Josef Cogan. Připomíná, že projekt má širší regionální význam, proto by měl jednat i kraj.

Od zahájení činnosti v roce 2004 získal Život bez bariér mezi poskytovateli služeb pro zdravotně postižené a seniory v regionu své pevné a nezastupitelné místo. „Chceme s dalšími místními organizacemi spolupracovat, aby zde došlo k absolutnímu a komplexnímu pokrytí služeb,“ podotýká Fučíková.

Hnacím motorem se pro pracovníky organizace stal úspěch a výsledky činnosti stávajícího Centra bez bariér, které napomáhá svým klientům k znovuzačlenění do společnosti i přes obtíže, které zdravotní postižení přináší.

„Kapacitu máme plně obsazenou, další služby nemáme kde organizovat,“ uvádí ředitelka. K současným padesáti zaměstnancům by s nový projektem přibylo dalších třicet. Život bez bariér by přijal další desítky klientů a pomohl tak nemocným i jejich rodinám.