Krajský úřad Královéhradeckého kraje upozornil na to, že byl umístěn v silničním ochranném pásmu, a to bez zákonem vyžadovaného povolení silničního správního úřadu. Úřad vyzval vlastníka k jeho odstranění.

„Odstranění proveďte do deseti dnů ode dne zveřejnění této výzvy. Pokud v uvedené době nebude na tuto výzvu reagovat vlastník odstraněním reklamního zařízení, bude toto odstraněno a zlikvidováno na náklady vlastníka nemovitosti,“ uvedl krajský úřad.

Dále upozornil, že se vlastník reklamního poutače jeho umístěním v silničním ochranném pásmu dopouští přestupku, za což lze uložit pokutu až do výše 300 tisíc korun. Rychnovský deník se vypravil do Častolovic, na místě už zbyla jen konstrukce a menší část reklamy.