„Odpověď není jednoduchá, jak se na první pohled může zdát, protože musíme vzít v úvahu víc faktorů," vysvětluje ředitel chrudimských Technických služeb Zdeněk Kolář.

„Nejdříve k životnímu prostředí. K posypu se používá posypová sůl, která splňuje všechny zákony a nařízení ES a ČR. Každá posypová sůl má svůj atest, tzn. bezpečnostní list, kde je potvrzena mimo jiné i neškodnost k životnímu prostředí. Co se týká použití soli versus drtě: TS služby používají k posypu oba materiály. Rozhoduje čas, teplota a samozřejmě ekonomika. Zjednodušeně řečeno, použití soli se předpokládá k okamžitému zásahu ke zmírnění následků povětrnostních podmínek, při teplotách do -10 °C, kde s jedním naložením zvládneme o třetinu delší trasu a efekt působení je delší dobu a zmírňuje i následky dalšího spadu sněhu. Také nevzniká potřeba jeho následného úklidu jako u drtě. Drť používáme na méně přístupných komunikacích a při teplotách nižších než -10 °C. Při delším spadu sněhu dochází k následnému odmetání sněhu včetně posypané drti, takže se musí sypat znovu. Drť také nemůže být uložena volně, ale musí být uložena v hale s teplotou nad bodem mrazu, aby nepromrzala. Drť se naváží už v září, aby v hale doschla. Skladové kapacity vzhledem k zimnímu období jsou omezené," uzavírá Zdeněk Kolář.