Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) začne s jeho kompletní přestavbou. Omezení na silnici I/35 z Hradce Králové do Jičína potrvá rok a půl.

Objízdná trasa zavede řidiče v obou směrech přes Hořice, a to ulicemi Husova a Táboritská. Právě kvůli průjezdnosti kamionů s návěsy musela být objížďka upravena a křižovatka ulic rozšířena.

Miloš Macháček, specialista na mosty z Ředitelství silnic a dálnic Hradec Králové včera potvrdil, že náhradní trasa je připravena, jen se zde dokončují drobné úpravy.

Ve čtvrtek 25. dubna pak bude veškerý provoz převeden z mostu na objížďku do Hořic a budou zahájeny demoliční práce.

Během opravy na silnici I/35 budou autobusy na linkách 370 a 585 jezdit po objížďce. Vzhledem k vytíženosti přemostění, kdy podle sčítání dopravy v roce 2016 projede místem denně 14 tisíc aut, budou po dobu uzavírky platit výlukové jízdní řády s časovými posuny.

Důvody rekonstrukce

Most je podle investora ve špatném stavu. Následný podrobný diagnostický průzkum prokázal zatékání do jeho nosné konstrukce.

Nový most má být zhruba o metr výše nad železniční tratí než dosud. Důvodem je možná elektrizace železnice v budoucnu. Současně vzniknou na straně směrem k mostu nové protihlukové stěny do výšky 2,4 metru.

Demolici a stavbu mostu na obchvatu Hořic provede firma M – Silnice za 269 milionů korun včetně DPH. Necelý půl kilometru dlouhý most byl vybudován v roce 1979, zásadní rekonstrukcí si prošel v roce 1994.