Stavba také má veškerá povolení a pozemky jsou už po vlastnické stránce pro stavbu zabezpečeny. Jejich vykoupení s jednotlivými vlastníky vyjednalo a zajistilo město Jičín. A protože železo se má kout, dokud je žhavé, kraj vydává výzvu k zahájení prací, a to k 8. říjnu tohoto roku.

„Nyní už nic nebrání tomu, aby Královéhradecký kraj vydal pokyn k zahájení stavby. Učiní tak k 8. říjnu. Nečekejme však, že by ihned na místo nastoupila stavební technika. Dodavatel začne s přípravnými pracemi. Jejich nejviditelnější částí pro veřejnost bude odstraňování dřevin v koridoru,“ uvedl Jiří Brandejs, ředitel Údržby silnic Královéhradeckého kraje a.s.

Dodavatel prací nebude otálet, protože stavba musí být hotova do konce roku 2020. Vznikne zcela nová pozemní komunikace o délce 3,5 kilometru, která bude navazovat nedaleko Robous a na severní straně za Valdicemi. Celkové náklady jsou zhruba 205 milionu Kč včetně DPH.

Nejde přitom pouze o pozemní komunikaci. Součástí projektu jsou dva podchody, jeden v blízkosti Robous a druhý přibližně v polovině nové komunikace, a také protihluková opatření, veřejná osvětlení na dvou okružních křižovatkách a přeložky sítí technické infrastruktury. Trasa protne stávající komunikaci od Valdic na Studeňany. Zde vznikne most v délce 23 metrů. Samotné napojení přeložky za Valdicemi bude řešeno okružní křižovatkou, stejně jako u Robous.

„Je to významná stavba, která naváže na již existující obchvat Jičína a vyvede z centra města podstatnou část dopravy. Jde nám nejen o komfort a bezpečí motoristů, ale všech účastníků silničního provozu i obyvatel sousedících s touto stavbou. Její součástí proto budou podchody a dvě protihlukové stěny vysoké tři metry. Před hlukem ochrání Robousy a Valdice,“ sdělil první náměstek hejtmana Martin Červíček, odpovědný za oblast dopravy a silničního hospodářství.

Frekventovaná komunikace II/286 v současnosti prochází jičínskými ulicemi Hradecká, Husova, Vrchlického, Svatopluka Čecha a Revoluční. Až bude stavba dokončena, tento tah povede po přeložce. Jinak řečeno: zmizí velká část vozidel z lipové aleje, značně se uvolní prostor u kruhového objezdu a železničního přejezdu v blízkosti Šibeňáku, zpřehlední se situace nedaleko obchodního domu Tesco a citelně se sníží intenzita dopravy na Větrově. Úlevu pocítí kruhový objezd nedaleko ZŠ Husova, dále ulice Koněvova, Kollárova a Jiráskova při Lepařově gymnáziu i křižovatka ulic Havlíčkova a Jiráskova v blízkosti městského úřadu, která je nyní nepřehledná. Přeložku nepochybně přivítají také obyvatelé Sedliček, Soudné i samotných Valdic, odkud prakticky zmizí tranzitní doprava.

Přeložka II/286 bude milníkem v historii Jičína. Náročná byla jednání s majiteli pozemků, jež město získalo do vlastnictví, nebo je alespoň zabezpečilo smlouvami o smlouvách budoucích kupních. V některých případech bylo třeba jednat s vlastníky, kteří žijí v zahraničí, například až v severní Americe.

„Město připravuje tuto stavbu již 15 let. Osobně se jednání s vlastníky, krajem i dalšími věnuji intenzivně posledních pět let. Během tohoto období se podařilo uzavřít smlouvu o spolupráci s krajem, která konečně nastartovala projekční práce. Bylo získáno územní rozhodnutí i stavební povolení. Stavba, která ještě před třemi lety vypadala jako nereálný sen, se díky vytrvalosti města stane realitou. Podobné novostavby přeložek silnic jsou v rámci programu IROP v celé České republice schvalovány pouze výjimečně a jedna z nich je právě ta naše. I to dokazuje naprostou výjimečnost této nejvýznamnější dopravní stavby v Jičíně od stavby obchvatu silnice I/16.

Neměli bychom však zapomínat ani na významný příspěvek ke vzniku stavby v podobě činnosti Josefa Dvořáka, bývalého krajského radního pro investice. Všem, kteří se zasloužili o vznik této stavby na městě i na kraji, bych chtěl poděkovat,“ rozvedl místostarosta města Jičína Petr Hamáček.    Jan Jireš