Prachovské skály jsou jedinečné svými lesními porosty, skalami, štěrbinami, vyhlídkami, kamennými schodišti. Trasy jsou mnohdy náročné, ale svým výhledem vás nikdy nezklamou.

Do rezervace míří lidé po celý rok, návštěvní sezóna se však oficiálně otevírá v dubnu a končí posledním říjnovým dnem. Vyšší návštěvnost správce skal Dominik Feštr přičítá především faktu, že lidé více jezdí po českých zemích, po památkách a atrakcích. V Prachově ale přibylo zahraničních turistů, přijíždí hodně Belgičanů, Němců, Poláků, Holanďanů, hostů z Litvy, Estonska a Lotyšska. Největší zájem je pak o Prachovské skály v červenci a srpnu.

Negativa

Vysoká návštěvnost sebou nese i negativa. Příchozí zatěžují rezervaci odpadky, které tu odvážejí minimálně čtyřikrát týdně. Dominik Feštr odhaduje, že za sezonu tu zlikvidují až pět tun odpadu.

„Nejhorší jsou vlhčené ubrousky, které lidé pohazují kolem cest a v lese. S těmi si příroda nedokáže poradit,“ posteskl si Feštr.

Právě odhozené plastové lahve, ubrousky, sáčky vyrážejí několikrát do roka sebrat nejen správci skal, ale pomáhají jim i horolezci, oddíl orientačního běhu, ochránci přírody i pracovníci cestovní kanceláře.

Stopy po sobě zanechávají také filmaři. „Chystáme režim pro natáčení zpřísnit,“ upozorňuje správce.

Rezervace je také rájem pro horolezce. Na jejich počínání dohlíží dobrovolný ochránce skal Miloš Zeman. Připomíná, že letos tu u dvou pádů horolezců zasahovali záchranáři. Dohlíží i na to, aby lidé v rezervaci nekouřili, nejezdili na kole, nezapalovali ohně a nezahazovali odpadky.

Veškeré zázemí pro návštěvníky je u vstupu do skal, a to jak toalety tak občerstvení. Na trasách jsou lavičky a odpočinková místa, a také tabule s informačními texty. Parkování je podél příjezdových komunikací a zatím se nestalo, že by kvůli nájezdu turistů museli policisté „Prachovky „ uzavřít.

„Přes zimu nás čeká oprava cest, mobiliáře, úklid skal, provádíme i pravidelnou údržbu lesa,“ popisuje široký záběr Dominik Feštr, který si neoddechne ani po sezóně.

„Pro mě je dobrá sezóna, když přijde hodně lidí a vše je bez problémů,“ pokyvuje hlavou správce, kterého letos snad zaskočil jen oheň v lesním porostu a dva pády horolezců. Jindy je to prý i horší.

Nad rezervací bdí Správa CHKO Český ráj. Ta neuvažuje a ani nemá zákonné možnosti jak regulovat počet příchozích. Určitou regulaci představuje samotný zpoplatněný vstup, který zde zavedli vlastníci Prachovských skal.

„Co se týče činnosti filmařů, připravujeme Desatero filmování v CHKO Český ráj, které by mělo zájemcům o filmování transparentně a předem říci, jaké zde jsou základní podmínky filmován,“ upozorňuje Jiří Klápště z CHKO Český ráj.

Z hlediska turistiky a jejích dopadů na Prachovské skály je podle Klápštěho na prvním místě nelegální a mnohdy až primitivní rytí do skal.