Už v pátek budou moci lidé ve městě a jeho okolí potkávat tříkrálové koledníky. Vydají se do ulic, škol, institucí i do domovů. „Za malý příspěvek do zapečetěné pokladničky každého  odmění drobnou pozorností a požehnáním domu nápisem K+M+B 2018,“ uvedla koordinátorka letošní sbírky za Oblastní charitu Trutnov Martina Vágner Dostálová.

„Smyslem sbírky není pouze vybírání peněz, ale snaha o zachování toho, co se ze společnosti pomalu začíná vytrácet, a tím je osobní kontakt. Koledníci rodiny navštíví a popřejí  úspěšný rok, jak se zpívá v Tříkrálové koledě …štěstí, zdraví vinšujeme vám,“ připomněla koordinátorka.Už v pátek budou moci lidé ve městě a jeho okolí potkávat tříkrálové koledníky. Vydají se do ulic, škol, institucí i do domovů. „Za malý příspěvek do zapečetěné pokladničky každého  odmění drobnou pozorností a požehnáním domu nápisem K+M+B 2018,“ uvedla koordinátorka letošní sbírky za Oblastní charitu  Trutnov Martina Vágner Dostálová.

„Smyslem sbírky není pouze vybírání peněz, ale snaha o zachování toho, co se ze společnosti pomalu začíná vytrácet, a tím je osobní kontakt. Koledníci rodiny navštíví a popřejí  úspěšný rok, jak se zpívá v Tříkrálové koledě …štěstí, zdraví vinšujeme vám,“ připomněla koordinátorka.Výtěžek poputuje na podporu Půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek, která je velmi využívanou službou Oblastní charity Trutnov a poskytuje pomůcky rodinám pečujícím o své blízké v domácím prostředí, i lidem po nejrůznějších úrazech.

„Další část výtěžku půjde na podporu Potravinového a humanitárního skladu, který pomáhá jednotlivcům a rodinám v nouzi. Malá část peněz je určena také na podporu vzdělávání dětí a mladých lidí v Indii a na pomoc při humanitárních katastrofách,“ vypočítala Martina Vágner Dostálová.  Již tradičně sbírku podpoří vystoupení smíšeného pěveckého sboru Chorea Corcontica připravované sbormistryní Evou Slaninovou. Jako host se představí také smíšený pěvecký sbor Záboj ze Dvora Králové nad Labem vedený sbormistry Petrem Růžičkou a Vítem Mišoněm.  

Koncert pro Tříkrálovou sbírku se uskuteční v sobotu 6. ledna  v 16 hodin v Kostele Narození Panny Marie v Trutnově.