Komplexní přehled všech středních škol v našem kraji, ale i v nejbližším okolí, poskytne už pátý ročník Prezentace středních škol a zaměstnavatelů. Tento cyklus výstav se opět uskuteční ve všech okresních městech. V Náchodě se koná 8. a 9. listopadu v sokolovně. První den od 9 do 18 hodin, druhý den od 8 do 12 hodin.

Akce nabízí návštěvníkům jak setkání se zástupci všech středních škol tak i regionálních zaměstnavatelů. Účastníci získají nejen přehled studijních oborů, informace o dnech otevřených dveří, o vybavení jednotlivých škol, možnostech mimoškolní činnosti, ale návštěvou stánků jednotlivých firem i vize svého budoucího uplatnění.

„Naším cílem je představit na jednom místě komplexní nabídku vzdělávacích možností, ale rovněž příležitostí pro budoucí zaměstnání. Snažíme se, aby prezentace byla co nejvíce přizpůsobena věku návštěvníků, zajímavá, poutavá a inspirativní,“ říká Radek Zelenka, ředitel Krajské Hospodářské komory Královéhradeckého kraje a doplňuje, že mnoho vystavovatelů má připravenou interaktivní část, kde si děti mohou vyzkoušet praktické činnosti zaměřené na přiblížení jednotlivých oborů.

Ilustrační fotografie.
Finanční náhrady za vlčí útoky strmě rostou