V pondělí v 8 hodin však bdělost vodohospodáři odvolali. Stav hladiny nyní udržují na 120 centimetrech, po ustání dešťových srážek se navíc průtok snížil prakticky na polovinu večerních hodnot. První stupeň povodňové aktivity Povodí Labe vyhlašuje vždy, když hladina vody překročí hranici 130 centimetrů.

Bez elektřiny
Bez proudu zůstávali po nedělní vichřici lidé i v pondělí. Energetici se v nepřetržitých směnách snažili většinu odběratelů opět připojit k síti. Život bez elektřiny totiž znamená zimu, tmu a strádání.