Nová silnice řeší dopravu kolem města Jičína směrem na Lomnici nad Popelkou včetně úpravy napojení na stávající dopravní síť. Toto napojení bude provedeno dvěma okružními křižovatkami. Jedna vznikne u Robous a druhá za Valdicemi na silnici II/286. Délka nového úseku je 3,5 kilometru.