Hospodářská stavení, která pamatují ryk třicetileté vály, patřila prakticky po celou dobu své existence rodu Škaloudů. Výjimkou byla jen léta mezi rokem 1902 až 1932, kdy na pozemcích hospodařil Jan Slavík se svoji ženou Cecílií, rozenou Škaloudovou. Ti statek v roce 1932 prodali opět do rukou rodiny Škaloudů. Jmenovitě Otakaru Škaloudovi, pokračovateli jména, které mělo jeden čas v držení třetinu 
obce.

Po komunistickém puči v únoru 1948 přešel statek do „péče" státu, respektive JZD. Sám Otakar Škaloud byl komunistickým režimem označen jako kulak a nepřítel pracujícího lidu. A společné hospodaření pracujícího lidu přivedlo tuto chloubu obce do dezolátního stavu. Zlom nastal před deseti lety, kdy obec od syna bývalého „nepřítele" pracující třídy, který svůj majetek dostal zpět v restituci, odkoupila. A začalo se opravovat. Samotná rekonstrukce započala před šesti lety a o víkendu se dočkala svého konce. I když jen zdánlivého. „Největší penzum práce máme za sebou, ale ještě hodně nás čeká," uvedla bukvická starostka Eliška Formanová s tím, že se podařilo zachránit nejhodnotnější část hospodářství, hlavní budovu. Na svoji rekonstrukci však čekají ještě přilehlé objekty. Opravená část však již nebude sloužit svému původnímu poslání.

V jeho útrobách teď nalezne svůj domov jak bukvický obecní úřad, tak bude využíván jako spisovna obce.

Návštěvníci zde také naleznou zasedací, společenská a vzdělávací místnost, zázemí pro účinkující a návštěvníky kulturních akcí konaných v kapli sv. Jana Nepomuckého, informační centrum zaměřené na oblast Mariánská zahrada, kancelář svazku obcí Mariánská zahrada či výstavní plochy.