Náklady na postupnou obnovu přivaděče vody do krajského města se odhadují na 1,7 miliardy korun. Obnova má být postupná v následujících více než 30 letech podle toho, jak bude potrubí končit životnost.

Potrubí vzniklo v letech 1974 až 1992 a pomáhá řešit deficity vody na Hradecku dodávkami kvalitní vody z Polické křídové pánve. Současně přivádí do Hradce vodu z prameniště Litá, které patří hradeckým vodárnám.

Vodárny si již na obnovu potrubí nechaly specializovanou firmou zpracovat materiál řešící popis stavu přivaděče, odhad nákladů a etapy rekonstrukce.

Propojení
Hlavní část pitné vody hradecké vodárny čerpají z podzemních zdrojů. Část vody také berou z řeky Orlice. Říční vodu upravují v hradecké úpravně, která v minulých dvou letech prošla kompletní rekonstrukcí za 116 milionů korun. S Náchodem, Pardubicemi a Chrudimí jsou hradecké vodárny propojené takzvanou Východočeskou vodárenskou soustavou, která vznikla v devadesátých letech minulého století.

Začne se u Blešna

Hradecké vodárny zásobují vodou asi 160 tisíc lidí a ročně vyrobí přes osm milionů metrů krychlových vody, z nichž přes desetinu tvoří voda z Policka nakoupená od náchodských vodáren. Po rekonstrukci by měl být přivaděč schopný dodávat vodu z Policka či Lité i na Pardubicko, které má také nedostatek kvalitní vody.

První práce začnou na výměně asi tří kilometrů potrubí u Blešna u Hradce Králové, u něhož je třeba zvětšit průměr z 80 na 100 centimetrů.

„Projekt, majetkové záležitosti, územní a stavební řízení by mohly být, pokud vše půjde hladce, hotové v roce 2016, následně by se mohlo začít stavět," řekl technický náměstek Vodovodů a kanalizací Hradec Králové Pavel Loskot.

Širší potrubí je podmínkou, aby voda z Náchodska či Hradecka mohla téct na Pardubicko. Souběžně budou vodárny chystat i opravu tří kilometrů potrubí u obce Pohoří, které je z oceli a je před koncem životnosti.

Celkem by investice do prvních šesti kilometrů potrubí ve vlastnictví královéhradeckých vodáren měla přijít asi na 200 milionů korun a měla by trvat přibližně pět let.

Vodárny by na její financování chtěly získat i dotaci z fondů EU, protože podle nich jde o projekt nadregionálního významu dotýkající se více než 230.000 obyvatel na východě Čech.