Tím mají přispět k urychlení výstavby důležitých silnic, jakou je například dálnice R35 z Hradce na Olomouc. Tu zablokovali nejen někteří soukromí majitelé potřebných pozemků, ale například i obec Časy u Holic.

„Dosavadní norma sice navýšila neadekvátně nízké výkupní ceny pozemků, ovšem nabízela zároveň různé násobky těchto cen. Vedlo to k tomu, že Ředitelství silnic a dálnic nabízelo majitelům pozemků různé ceny a jednání s nimi se i nadále protahovala," řekl pardubický poslanec Martin Kolovratník. „Stejně tak 'institut' výjimky šestnáctinásobku výkupní ceny, který podepisoval ministr dopravy, se ukázal jako poněkud 'neurychlující' výstavbu dopravní infrastruktury."

Pro novelu hlasovali poslanci napříč spektrem, proti nezvedl ruku ani jeden. Nyní ji ještě musí posvětit Senát, platit by měla od nového roku.

Dosavadní maximální limity cen pro výkup pozemků se změní v pevně stanovené ceny. U jiných než stavebních pozemků, tedy u polí nebo lesů, se sníží koeficient z dosavadních 16 na 8. Jejich cena se tedy stanoví tak, že se odhadní cena vynásobí osmi. U stavebních pozemků se odhadní cena vynásobí koeficientem 1,15 a bude to rovněž pevná cena místo dosavadního maximálního limitu. „Novela obsahuje i přechodné ustanovení, podle něhož se dosavadní řízení dokončí podle nynější úpravy," dodal Kolovratník.

Do oceňování pozemků se také nově nemá započítávat zvýšení ceny jiných pozemků v souvislosti s jejich výkupem. To má zabránit spirálovitému zvyšování odhadních a následně kupních cen. Ceny by se také neměly navyšovat, pokud je investor kupuje od jiné státní organizace, například od Lesů ČR.

Stát by rovněž mohl kupovat pozemky a ty následně měnit za jiné, kde potřebuje stavět. Dnes existují případy, kdy stát nevlastní vhodné parcely a nemůže tak vyjít vstříc třeba zemědělcům, kteří své pozemky chtějí spíše než prodat tak vyměnit za jiné, aby mohli nadále hospodařit.