Elektrárna na úpatí nejvyšších českých hor Krkonoš je významným dodavatelem elektrické a tepelné energie. „V průběhu exkurze má každý možnost shlédnout technologii výroby energie spalováním uhlí a biomasy v moderních fluidních kotlích. Zájemcům na zvídavé dotazy odpovídají přímo na místě odborníci z elektrárny, kteří provozem provázejí,“ řekla Šárka Beránková, mluvčí Skupiny ČEZ.

„Jsme rádi, že roste počet zájemců, kteří si chtějí elektrárnu prohlédnout. Někteří z nich se v budoucnosti stanou odborníky a budou sami pracovat v energetických oborech,“ dodala Beránková. Elektrárna Poříčí ročně vyrobí spalováním uhlí a biomasy 520 GWh elektrické energie. Zároveň disponuje celkovým teplárenským výkonem 294 MW. Ročně dodá prostřednictvím své parní sítě o délce 52 km, horkovodní sítě o délce 47 km a teplovodní sítě o délce 45 km teplo do 2700 odběrných míst v Trutnově a blízkém okolí.