Ani letos nechyběl jarmark plný zajímavých prodejních stánků nejen od pěstitelů z Podkrkonoší, ale i s výrobky řemeslníků. Zájemci využili i možnosti zajímavé exkurze při Dni otevřených dveří v Ovocnářském výzkumném institutu.