Malý Luka Šiling se mamince narodil 3. ledna a od starosty dnes slavnostně obdržel pamětní list a finanční dar v hodnotě 10 tisíc korun.