Josefovské louky, ptačí park, který Česká společnost ornitologická vytváří u Jaroměře, v loňském roce hostil nejen nové druhy ptáků, ale i obojživelníků a hmyzu. Klenotem se stala výsostná návštěva jednoho z nejvzácnějších ptáků vlhkých luk - břehouše černoocasého, který z naší krajiny vymizel stejně rychle jako většina mokřadních luk.

Podobně se vytrácí i čejka chocholatá, která však na Josefovských loukách našla vhodné prostředí pro hnízdění.

Chtěli zde zahnízdit i jeřábi popelaví

„Není to ani zoo, ani zábavní park, živočichové tu žijí přirozeně a mohou odlétnout, odběhnout či odplout, kdykoli si zamanou. Trpělivý návštěvník tu však bude odměněn setkáním s tvory jinde nevídanými. Vytváříme zde ideální prostředí hlavně pro vzácné mokřadní ptáky, a tím i pro spoustu dalších živočichů a rostlin, které toto prostředí vyžadují," vysvětluje správce rezervace Břeněk Michálek.

Překvapením i pro ornitology byl pokus o zahnízdění našich nejvyšších ptáků - jeřábů popelavých, kteří na jaře lákali k návštěvě parku daleko slyšitelným troubením.

Ochranáře potěšil výskyt vzácných žab

To, že výskyt určitých druhů je provázán s přítomností jiných, dokládá i nález obojživelníka – ropuchy zelené, která se začala poprvé v historii parku ozývat na místech, jež byla ornitology primárně upravena pro ptáky.

Další žábou, jejíž objevení potěší každého ochranáře, je maličká kuňka ohnivá, která s dnes již početnými čolky velkými figuruje mezi důležitými druhy ochrany přírody celé Evropské unie.

V území vyhloubené tůně však slouží nejen obojživelníkům a ptákům. Při jejich čištění jsme nalezli i ne zrovna běžného vodomila černého, překvapivě, největšího vodního brouka světa, který může dorůst i 5 cm délky. Entomologové dále potvrzují velmi prosperující populaci dalšího celoevropsky chráněného tvora – vážky klínatky rohaté.

O druhovém bohatství parku se může každý přesvědčit přímo na místě, ideálně s nedávno vydaným Průvodcem Ptačím parkem Josefovské louky, jehož vznik, stejně jako nové informační cedule ve vstupním areálu ptačího parku, finančně zajistilo Ministerstvo životního prostředí, Královéhradecký kraj a Tesco Jaroměř.   (řez)

Ptačí park Josefovské louky
Jedinečný projekt v rámci České republiky vzniká v turisticky atraktivní oblasti poblíž Josefovské pevnosti u Jaroměře od roku 2008. Má umožnit návrat mokřadních ptáků na dříve zaplavované louky v nivě Metuje a současně zpřístupnit území lidem a umožnit jim obdivovat krásu přírody.
Páteří parku je unikátní sto let starý závlahový systém Metuj, který po opravě umožní regulaci výšky spodní vody na okolních loukách. Právě tyto louky Česká společnost ornitologická s pomocí sponzorů vykupuje a buduje na nich tůně, které zajistí potravu ptákům a životní prostor řadě ohrožených druhů bezobratlých.
Návštěvníkům bude sloužit malá terénní stanice a několik pozorovatelen a pozorovacích věží vzájemně propojených chodníky. Samozřejmostí jsou informační tabule, které seznámí s historií území i s jeho živočišnými a rostlinnými obyvateli. Josefovské louky se staly také cílem řady exkurzí, her a různorodých aktivit pro vzdělávací instituce, zejména školy.