Inspektoři České obchodní inspekce (ČOI) navštívili provozovny ve Špindlerově Mlýně, Janských Lázních, Černém Dole a Peci pod Sněžkou. K některým kontrolám přizvali také kolegy z Krajské hygienické stanice a Krajské veterinární správy.  Z dvaceti kontrolovaných provozoven však obstály pouze čtyři. V Hotelu Pošta  v Černém Dole dokonce hygienici zastavili výrobu pokrmů až do  doby odstranění závad.

Špatné váhy

Pracovníci České obchodní inspekce  se zaměřili na dodržování zákona na ochranu spotřebitele. Při jeho porušení přistihli devět provozovatelů.

„Šlo především o nedodržení deklarovaného objemu u prodávaných nápojů, neseznámení spotřebitele před jednáním o koupi s konečnou platnou cenou za nabízené pokrmy a nápoje  a používání měřidel, která nebyla úředně ověřena," uvedl ředitel východočeského inspektorátu ČOI František Švihlík.

V šesti případech inspektoři uložili pokutu na místě, ve zbývajících třech případech čeká provozovatele správní řízení.

Prošlé potraviny

Hygienici se zúčastnili kontrol v šesti provozovnách veřejného stravování, porušení předpisů zaznamenali v pěti případech. „Konkrétně byly prokázány závady v provozní hygieně, skladování potravin, křížení čistého a nečistého provozu, v technologii výroby pokrmů, v dodržování záručních lhůt, ve sledovatelnosti produktů i v manipulaci s potravinářským odpadem," uvedla mluvčí KHS Veronika Krejčí. Podle ní hygienici odhalili i nedostatky stavebně technického charakteru a závady administrativní.