Důvodem pro odvolání bylo podle radních závažné porušení právních povinností. „Při svém rozhodování ve věci vycházeli radní ze zjištění České školní inspekce a šetření Policie České republiky, a postupovali v souladu se školským zákonem,“ sdělil tiskový mluvčí města Dobrušky Miroslav Sixta.

Bývalý ředitel Roman Novák, který na škole nadále působil jako řadový učitel, dal se začátkem nového školního roku výpověď. „Nemám chuť se k tomu vůbec vyjadřovat, protože necítím, že to bylo úplně fér, a nechci se pouštět do zbytečných sporů. Ze školy odcházím proto, že se tady necítím dobře a necítil jsem podporu za celou dobu, co tady došlo ke změně zřizovatele,“ okomentoval svůj postoj Roman Novák.

Důvodem k jeho odvolání měla být údajná šikana mezi dětmi, kterou se ale nepodařilo prokázat. Následně školu navštívila Česká školní inspekce, která zjistila závažná pochybení, související s výkonem jeho funkce. „Myslím si, že to bylo hodně unáhlené, protože nikdo nezjišťoval skutečnosti, nikdo mě nevyslechl, vedení radnice přišlo s hotovou věcí a vůbec mi nedalo možnost se hájit a něco k tomu říct,“ dodal.

Město Dobruška vyhlásilo konkurzní řízení, které dospělo do finále 30. srpna. Komise ale žádného z uchazečů nevybrala. Proto bylo vyhlášeno řízení nové, s předpokládaným nástupem nového ředitele 1. ledna 2018. Statutárním zástupcem školy, jejímž zřizovatelem je město Dobruška, je po dobu neobsazení funkce ředitele jeho dosavadní zástupce Mgr. Petr Škalda.

Základní škola Františka Kupky
Jméno nejznámějšího dobrušského rodáka Františka Kupky bylo škole propůjčeno v roce 1994. V letošním školním roce 2017 - 2018 má 18 tříd. První stupeň 10 tříd v pěti ročnících, druhý stupeň 8 tříd ve čtyřech ročnících. Škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání, vychovává v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, stojí psáno na webových stránkách školy.