Zvítězil ve výběrovém řízení a ve funkci je něco málo přes čtrnáct dní. „Určitě bude zajímavé poznat, jak lázně fungují jako státní podnik," řekl v rozhovoru pro Deník.

Přišel jste do Janských Lázní z Lázní Bohdaneč, co vás vedlo k tomu, že jste zanechal rozdělanou práci a šel do výběrového řízení na ředitele státních léčebných lázní?
Pracoval jsem v Bohdanči a v Teplicích nad Bečvou pod lázeňskou skupinou tři roky jako finanční a následně jako výkonný ředitel. Rozvoj tam byl již rozjetý, vše nastavené, nebylo už v podstatě co měnit. Janské Lázně jsem pojal jako výzvu. Vystřídalo se tady několik ředitelů, je tady co budovat a tvořit.

Na rozdíl od Bohdanče jde o lázně státní, bude tedy nutné k provozu přistupovat jinak?
Určitě bude zajímavé poznat, jak lázně fungují jako státní podnik. Moc jich totiž v Česku už není. Co vím, tak kromě Janských lázní ještě Karlova Studánka a Bludov. Po loňském vyjmutí Janských lázní z privatizace předpokládám, že se budou dál rozvíjet jako státní podnik. Chtěl bych využít svých zkušeností z působení v lázeňství. Lázně, v kterých jsem působil, měly vždy něco specifického, něco se tam dělalo maličko lépe, něco zase hůř. I ve státním podniku je určitě velký prostor pro sdílení znalostí a zkušeností. Chci využít toho, co je jinde lepší a naopak poradit kolegům, co by právě odtud mohli oni dobře využít.

Někteří kritici například ze Svazu pacientů dávali v uplynulých měsících najevo nevoli nad tím, že lázně jsou vedené příliš komerčním způsobem. Dá se vůbec dobře hospodařit bez komerce?
Ačkoliv jsme státní podnik, nenašel jsem v historii, že by nás stát nějak výrazně podpořil a něco nám tady dal zadarmo. Bez komerce se hospodařit skutečně nedá. Primárním cílem zde však není generování zisku, ale aby firma fungovala. Z cyklického vývoje zdravotnictví vyplývá, že jsou lepší a horší roky. V těch lepších se musí vytvořit nějaká rezerva na ty roky horší.

Rozvoji lázeňství v této souvislosti napomohla nová úhradová vyhláška, díky které přibyli pacienti.
Určitě, lázeňství se automaticky pozvedlo. Po krizi v roce 2012 a 2013 se osvěžilo prodloužením indikací léčby ze tří na čtyři týdny a také větším množstvím návrhů ze strany pojišťoven, takže teď je standardní lázeňství v dobrých ekonomických číslech.

Pokud vím, tak za rok 2015 se Janské lázně dostaly poprvé z červených čísel do zisku.
Ano, bylo to způsobeno tím, že došlo k dvojnásobnému vytížení kapacity oprotikrizovým letům. Klienti zkrátka přijeli. Na druhé straně byl vyvíjen velký tlak na růst mezd. Každý rok se zvyšovaly. Je třeba vzít v úvahu možnosti lázeňského segmentu, kdy pojišťovny tarify pro lázeňství navýšily loni poprvé od roku 2008, a to o čtyři procenta. Takže zatímco v klasických nemocnicích se třeba zvyšují platy zaměstnanců o deset procent, do lázeňské sféry peníze neplynou tak rychle.

Kolik chybí v Janských Lázních zaměstnanců?
S náborem lidí je tady trochu problém. Chybí nám zhruba dvacet lidí, ať už ze zdravotnického personálu nebo gastroprovozu. Rád bych to změnil. Chtěl bych, abychom byli firmou, která je pro zaměstnance zajímavá.

V čem vidíte potenciál Janských Lázní do budoucna?
Cílem je lázně co nejvíce obsadit, dosáhnout co nejvyšší vytížení lůžek v rámci možných prostor a kapacit. Musíme se podrobněji podívat na jednotlivé procesy a maličko lázně takříkajíc učesat a zefektivnit. Myslím, že důležitým specifikem je dětská léčebna Vesna. Jde o jedinečnou kliniku, která nemá v republice ani v Evropě obdoby. Je nutné ji nejen zachovat, ale vytvořit z ní renomované pracoviště. Vesna je klíčová a v žádném případě ji nechceme minimalizovat.

V souvislosti s ní se hovoří o investicích, které by měly plynout do rekonstrukce budovy.
Vesna jako objekt, ač zajímavý, který krásně vypadá, není bohužel ideální stavbou pro zdejší klimatické podmínky. Stavěla se navíc v době, kdy sem jezdily děti na pobyt samy bez rodičů. Na pokojích bydleli malí pacienti po třech, měli společné sociálky a podobně. Tento stav už není ideální. Plánujeme změny, chceme si nechat navrhnout od architektů jedno patro, abychom viděli, co by bylo možné vybudovat i v rámci finančních možností.

Jde o vizi letošního roku?
Už je skoro květen, moc toho nestihneme. Ale myslím, že stihneme projekt a v dlouhodobém horizontu dvou až tří let by mělo ke změnám interiéru Vesnu dojít.

Chystáte se spolupracovat s městem?
Vím, že tady jde o nastartovanou určitou symbiózu a provázanost lázní s městem. Chceme spolupracovat, s panem starostou se sejdu příští týden. Musíme mimo jiné dořešit opravu silnice, která vede městem.