Akce se konala již potřetí v souvislosti se Dnem české státnosti, který připadá na 28. září. Předseda Senátu Milan Štěch upozornil, že význam oceněných osobností je především v tom, že slouží veřejnosti jako dobrý příklad a pozitivní vzor.

Několik aktivit

František Mencl se již 35 let aktivně zapojuje do procesu budování a rozvoje Hasičského záchranného sboru ČR. Mezi jeho největší zásluhy patří erudovaně vstupovat do legislativního procesu státu, například v roce 2000, kdy byl přijímán balíček krizových zákonů. Jím zpracované návrhy změn právní úpravy ve prospěch Hasičského záchranného sboru ČR byly úspěšné také v případech vodního zákona nebo v rozpočtových pravidlech státu.

Další významnou oblastí zásluh Františka Mencla je rozvoj požárního sportu v České republice. Sám se disciplínám požárního sportu aktivně věnoval v mládí, později se stal organizátorem soutěží a jejich velkým propagátorem. V polovině devadesátých let minulého století patřil mezi osobnosti, kterým se podařilo udržet skomírající tradici požárního sportu v republice. Od roku 2000 je Mencl aktivním rozhodčím a dnes také členem komise požárního sportu zřízené na úrovni generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky.

close Ocenění ředitele HZS Královéhradeckého kraje Františka Mencla v Senátu. zoom_in Dalšími vyznamenanými byly tyto osobnosti:
František Vyskočil – neurofyziolog, profesor fyziologie a farmakologie
Emil Paleček – objevitel elektrochemie nukleových kyselin
Jiří Witzany – český politik a matematik
Dimitrij Slonim – patří k zakladatelům české virologie
Miluše Havlová – odbornice v oblasti neurosvalových onemocnění
Darja Kocábová – přední česká psycholožka
Karel Velan – podnikatel, mecenáš, filantrop
Igor Pleskot – sociolog
Josef Kubát – žijící legenda české matematiky
Ladislav Smoček – režisér a dramatik
Miloslav Stingl – přední český cestovatel, etnograf a spisovatel
Gabriela Soukalová a Ondřej Moravec – čeští biatlonisté
Miroslav Kváč – legendární atletický trenér
Martina Zbytková – učitelka mateřské školy, která zachránila dvě děti
Bořivoj Kasal – obnovitel rodinné tradice Kasalovy pily

Nicole Zaoralová