Stal se členem představenstva holdingu a bude se nadále věnovat řízení Oblastní nemocnice v Trutnově v pozici statutárního ředitele. "Je obtížné dlouhodobě skloubit působení v těchto dvou vedoucích pozicích. Chci se plně věnovat trutnovské nemocnici, která je mojí prioritou, proto jsem se tak rozhodl," vysvětlil Miroslav Procházka, proč opustil pozici předsedy krajského zdravotnického holdingu.

Novým předsedou představenstva Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje je od 1. ledna dosavadní místopředseda Marian Tomášik. Představenstvo má nově sedm členů z původních tří. Patří do něj také ředitel Městské nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem Miroslav Vávra.

Změna nastala i na úrovni řízení nemocnic, kde byla zrušena představenstva i dozorčí rady a nemocnici povede vždy statutární ředitel a správní rada dané nemocnice.


"Jednotliví ředitelé nemocnic budou nově spoluzodpovědní za hospodářské výsledky a celkové vedení každé z dceřiných organizací krajského zdravotnického holdingu, což současný dualistický model vedení neumožňoval. Tím jsme se o krok přiblížili k původní ideji kraje, která má vést k postupnému slučování některých procesů a provozních záležitostí všech nemocnic, aby si nemocnice v kraji vzájemně nekonkurovaly, ale zároveň aby bylo poskytování péče smysluplné, efektivní a vysoce odborné," uvedl Aleš Cabicar, náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví.