„Referendum bych vítal proto, že se to týká všech Hronováků. Sál Josefa Čapka postrádá stravovací zázemí. Vybudováním úřadu zcela znemožníme možnost jeho dobudování v budoucnu. Sál již navždy zůstane polotovarem. Toto je potřeba velmi odpovědně zvážit,“ upozorňoval zastupitel Karel Jára, který přišel i s myšlenkou, jak situaci vyřešit méně nákladně. „V radnici máme dvě patra hotelu, který je využíván jeden týden v roce, když je Jiráskův Hronov, a restauraci, kterou se marně snažíme pronajmout. Proč za daleko menší peníze nevybudovat radnici v tomto objektu, využít prostory hotelu i restaurace, vybudovat výtah a tím bezbariérový přístup a máme radnici tam kde vždy byla a kde má dle mého názoru být,“ navrhuje Karel Jára.

Naopak za nadbytečné považuje referendum starostka Hronova Hana Nedvědová. „Obecně nejsem příznivce referend, máme zastupitelskou demokracii. Navíc o tom, že vedle Sálu Josefa Čapka bude nový městský úřad, rozhodli již zastupitelé v 90. letech minulého století,“ připomíná starostka, že se jedná o letitou myšlenku. Tehdy se stavba nerealizovala kvůli nedostatku finančních prostředků. „Nedokončený sál hyzdí náměstí již 20 let, podle statika je nutné s budovou něco udělat. Navíc objekty, ve kterých nyní MěÚ sídlí, jsou naprosto nevyhovující, a to jak pro zaměstnance, tak hlavně pro veřejnost,“ připomíná starostka Hana Nedvědová.

Jiří Řezník