Staré, nefunkční a neestetické má ustoupit novému, funkčnímu a modernímu při zachování historických souvislostí. Projekt se má realizovat ve třech částech. V první části se uskuteční revitalizace středové části.

Práce včetně využitých materiálů přijdou na zhruba 18 milionů korun a měly by být zahájeny ve první polovině letošního roku. Podle Jany Horákové z Odboru investic a správy majetku město na tuto nákladnou investici zvažuje žádost o dotaci. To potvrdila i starostka města Zuzana Jungwirthová. „Zjistíme možnosti dotací. Některé technické věci, jako například bourání, kácení zeleně či novou výsadbu se budeme snažit udělat svépomocí, aby výsledná částka nebyla příliš vysoká a finančně nás to nevyčerpalo.“

Autorem studie je tým architekta Tomáše Vychodila, který také připraví výsledný projekt. „Byli jsme vyzváni, abychom zpracovali celou koncepci řešení náměstí poté, co byl předchozí návrh zamítnut památkáři. Ti vyslovili požadavek, aby bylo náměstí řešeno koncepčně jako celek. Nejprve ve studii a teprve potom se přistoupilo k první etapě centrálního prostoru náměstí,“ řekl.

Použity budou přírodní materiály. Ve hře byla velko nebo maloformátová dlažba či kombinace obou. Rada města se přiklonila k jejich kombinaci s poukazem na to, že velkoformátová dlažba je nákladná na pořízení, kvůli své velké ploše náchylná k praskání, nákladnější na opravu a v případě deště, sněhu nebo námrazy klouže. „Při kombinaci obou dlažeb nedochází k praskání, její oprava je poměrně jednoduchá, náklady na pořízení jsou pro nás přijatelnější a vzhledově se na naše náměstí lépe hodí,“ uvedla starostka. K této variantě ve středové části náměstí se přiklonili na svém minulém zasedání i zastupitelé.

Už na tom předchozím v lednu přijali dvě usnesení. Tím prvním schválili zpracovanou studii revitalizace Husova náměstí a projekt pro první etapu - střední část náměstí. Druhým usnesením odsouhlasili zadáním zpracování projektové dokumentace pro druhou a třetí etapu revitalizace. „Máme zpracovanou studii, která pro nás může být odrazovým můstkem. Nabízí se tak možnost dopracování dílčích detailů a připomínek vznesených na dalších jednáních,“ poznamenal tajemník městského úřadu Miroslav Novák.

A jak bude revitalizovaná středová část náměstí vypadat? Kolem pomníku Boženy Němcové je navržena vodorovná plocha se čtveřicí menších nových lip s kruhovými záhony. Pomník s navazujícími plochami bude lemován schodištěm z žulových stupňů. Ve střední části bude odpočinková plocha s lavičkami, záhony a pítkem. Odpočinkové bude i okolí historické kašny s dvojicí původních lip. Na zpevněné plochy budou navazovat záhony s trvalkami, travami a vzrostlou zelení. „Cílem je podpořit koncepci architektonického řešení, vytvořit novou kulisu, nahradit nynější poškozené stromy a vrátit velký podíl vzrostlé zeleně na náměstí,“ vysvětlila zahradní a krajinářská architektka Kateřina Ludvíková.

Veřejné osvětlení budou tvořit stožárová uliční, parková nízká sloupková, zemní a bodová svítidla, podsvíceny budou také parkové lavičky. „Chodníky se zachovají jako historický prvek. Chtěli jsme odstranit maximum bariér, které dnes náměstí obsahuje,“ upozornil architekt Vychodil, který rovněž poukázal na změny v dopravě.

„K dispozici bude 110 parkovacích míst. Záměrem je umístění parkovacích automatů, aby náměstí nesloužilo pro trvalé stání automobilů. Upraveny budou i autobusové zastávky. Náměstí nemá fungovat jako autobusové nádraží, proto je v plánu vytvořit nový prostor na jejich stání. Navržena je i digitální světelná tabule s odjezdy autobusů,“ nastínil architekt a dodal, že předmětná studie byla zpracována v minulém roce a projednána s památkáři jako celkové koncepční řešení.