Malé městečko v podhůří Orlických hor, České Meziříčí, má za humny doslova poklad. A to poklad, o který se postarala sama příroda. O záchranu lokality Zbytka, jež byla v roce 1994 prohlášena za přírodní rezervaci, se dlouhodobě snaží ochránci přírody.

V současné době probíhá pod patronátem Českého svazu ochránců přírody finanční sbírka. Výtěžek z ní pak poslouží k výkupu části pozemků v rezervaci.

„Botanici považují Zbytka za jednu z nejcennějších lokalit v našem kraji. Bylo zde popsáno kolem 700 druhů rostlin,“ uvedl ekolog Martin Hanousek s tím, že ochránci se připravují na výkup přibližně dvou hektarů od soukromé společnosti.

Přírodní lokalita Zbytka, která se rozléhá mezi Českým Meziříčím a Bohuslavicemi na přibližně 80 hektarech, je charakteristická nejenom výskytem vzácných druhů rostlin, ale také díky své bohaté fauně.

V minulosti přírodní unikát trpěl především kvůli nešetrným zásahům do podoby krajiny. Přestože původní louky se podařilo (znovu)obnovit, ochránci se v současnosti chtějí zaměřit na obnovu unikátních takzvaných slatin.

Ochránci přírody jsou zatím v poločase finanční sbírky.

„Celková cena za vykupované pozemky je něco přes 200 tisíc korun. Zatím se od soukromých drobných dárců vybralo přes 100 tisíc. Jsme tedy v polovině částky nutné k výkupu,“ prozradil Martin Hanousek s dodatkem, že sbírku podpořili odborníci, ale i drobní dárci včetně firem. Finanční injekci od kraje či obcí se jim ovšem zatím získat nepodařilo.

Trpěla v minulosti, problém je i dnes

Přírodní rezervaci Zbytka v minulosti poškodilo nevhodné zemědělské hospodaření. Za socialismu byly například rozorány cenné louky, které byly domovinou pro vzácné orchideje. Na jejich místě pak dlouhá desetiletí rostla kukuřice.

V neposlední řadě lokalitu neblaze poznamenaly i intenzivní odběry pitné vody z prameniště Litá. V současné chvíli se situaci podařilo zlepšit. Nicméně přetrvává problém týkající se odvádění vody regulovanými říčkami Dědina a Lité.

„Zde se zatím marně řadu let snažím prosadit revitalizaci těchto vodních toků. Rozhodně je co zlepšovat,“ dodal Hanousek.

Současná sbírka má tak zlepšit stav a částečně navrátit původní kouzlo bývalých slatinišť, která se v minulosti rozléhala na osmi hektarech. Nyní je jejich rozloha regulována pouze na několik stovek čtverečních metrů.

Jména po vědcích
Sbírka poslouží k výkupu dvou hektarů lesních a části lučních pozemků. Ty mají názvy podle odborníků zabývajících se osudem přírodní rezervace: Hájkova slať a Poláčkův střední les. Obnova počítá se zásahem do lesních porostů, které v lokalitě za půlstoletí vznikly. Na části pozemků má vzniknou i řidší takzvaný selský les a vytvořit by se měly například i tůně. Informace o sbírce jsou k nalezení na internetových stránkách Českého svazu ochránců přírody.