V první etapě, která potrvá do 20. září, se bude opravovat úsek od kruhového objezdu u Lidlu po křižovatku ulic Polská a Náchodská. Doprava je řízena kyvadlově. Autobusová zastávka u čerpací stanice ve směru jízdy od Poříčí bude dočasně posunuta blíže k centru města. Osobní vozidla jedoucí ve směru od Poříčí na Horní Staré Město mohou po dobu opravy 1. úseku využít dočasně otevřenou komunikaci v ulici Údolíčko.

Druhá část potrvá od 21. září do 27. listopadu a povede od křižovatky ulic Polská a Náchodská po křižovatku ulic Náchodská a Šikmá. Tento úsek je rozdělen do tří dílčích etap, vždy zhruba po 200 metrech. Doprava bude co nejdéle vedena v obou směrech za snížené rychlosti, v některých fázích bude jednosměrná směrem do Poříčí. Směrem z Poříčí do centra se bude jezdit po objízdné trase ulicemi Voletinská a Polská.

Po dobu opravy druhého úseku, který si pro část oprav vyžádá uvedení do jednosměrného provozu, bude autobusová zastávka v Poříčí u Ekvity ve směru do centra města přesunuta do ulice Polská na zastávku Trutnov, hosp. družstvo.

"Informace o dalších změnách obslužnosti autobusových zastávek v průběhu druhé etapy bude včas upřesněna," sdělila mluvčí trutnovské radnice Michaela Dědková. "Všechny občany prosíme o ohleduplnost, trpělivost a sledování a dodržování dopravního značení, které se s postupujícími fázemi oprav může měnit. Doporučujeme také sledovat informace v autobusech MHD a na webu města," dodala.