„Ministerstvo životního prostředí potřebuje více času, aby se k žádosti vyjádřilo," řekl Richard Veselý z krajského úřadu. Důvodem jsou přísnější normy na posudky vlivů na životní prostředí (EIA). Je ale možné, že celé řízení bude bezpředmětné. Pardubice totiž už schválily záměr odkoupení spalovny za 35 milionů korun a chtějí ji zlikvidovat. Obnovení spalovny, jež by měla kapacitu 20 tisíc tun nebezpečných odpadů ročně, odmítají obyvatelé, obce i kraj. Řízení bylo proto kvůli možné podjatosti delegováno do Hradce Králové.