Vedle jména, příjmení a bydliště se jednalo také o rodná čísla.

A to doporučeným dopisem s modrým pruhem, s hromadným soupisem rodných čísel všech účastníků řízení. Jako na stříbrném podnose.

„Nedokážu pochopit, jak je možné, že státní úřad takhle zachází s osobními údaji! Přeci není možné, aby všichni znali mé rodné číslo a následně je tak mohli zneužít v můj neprospěch," rozčiluje se jedna z adresátek, která Deník na případ upozornila.

Pozemkový úřad o chybě ví a učinil už patřičná opatření vůči zaměstnanci, který se jí dopustil.

„Už nám kvůli tomu dost lidí volalo. Stalo se to skutečně nedopatřením, úřednice omylem rodná čísla zapomněla začernit," vysvětloval včera omluvně jeden z vedoucích úředníků dotyčného pozemkového úřadu.

Předmětný dopis se soupisem rodných čísel má redakce k dispozici. Vzhledem k obavám redakce o další zneužití již zveřejněných citlivých údajů nebudeme příslušné pracoviště ani obec, které se mají pozemkové úpravy týkat,  jmenovat.

Pozemkové i katastrální úřady s rodnými čísly sice pracují, nesmějí je však zpravidla „pouštět" dál.

„Do pozvánky k určování hranic obvodu pozemkové úpravy se údaj o rodném čísle dostal administrativní chybou, kdy pracovnice úřadu převzala seznam účastníků od projekční firmy a přiložila jej k vlastnímu vypracovanému dokumentu.  Tento případ je precedentní, jedná se o ojedinělou chybu, která v minulosti nenastala a pevně věřím, že již k ní nikdy nedojde," dodal vedoucí pracovník úřadu.

Podotkl rovněž, že zákon o ochraně osobních údajů v některých případech koliduje se zákonem o pozemkových úřadech. „Pozemkový úřad musí stejně získat, a to buď od žadatele, nebo ze základních registrů na základě jiných identifikátorů, i rodné číslo žadatele. S těmito údaji pracuje během celého řízení. Některé úřady – nikoliv pozemkové – seznamy včetně rodných čísel vyvěšovaly i na úřední desky," dodal.

Rodná čísla by podle něj správně měla být uvedena například u rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Rozhodování o uvedení rodných čísel je tak podle něj  často chůzí po tenkém ledě.

Pokuty za rodná čísla se jen hemží

- Pokutu od Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) letos dostal i Ústavní soud. Má zaplatit 
24 000 korun za zveřejnění osobních dat účastníků soudního řízení, včetně nezletilých, na svém webu.
- Podobně Západočeská univerzita v Plzni dostala pokutu 60 000 korun za „nezabezpečení osobních údajů studentů v souvislosti s jejich informováním na internetu".
- Mezi pokutovanými jsou i dva soudní exekutoři, kteří mají zaplatit celkem 55 000 korun. Jeden za zveřejnění rodných čísel na internetu, druhý za to, že v exekučním spise měl osobní data lidí, které s exekučním řízením nesouvisely.
- Sankci dostala i jedna z plzeňských mateřských škol, která má zaplatit 40 000 korun za předávání osobních údajů dětí bez souhlasu jejich rodičů nejmenovanému občanskému sdružení.
- Středočeský kraj dostal v červnu pokutu 81 000 korun za shromažďování osobních dat v projektu žákovské jízdné zdarma. Požadoval od žáků nadbytečné informace o jejich rodném čísle, rodném čísle rodičů a místě narození.