Tematicky bude akce navazovat na předchozí květnové setkání, které bylo věnované sebeprezentaci a světu médií. Mezi lektory se objeví například sociolog Ivan Gabal, redaktor České televize Richard Samko či policista Petr Torák oceněný Řádem britského impéria.

„Jde o největší setkání romských studentů, jaké se podle mě v České republice kdy uskutečnilo. Je to dobrá zpráva i pro českou společnost, že počet aktivních romských studentů, kteří na sobě pracují a cítí občanskou odpovědnost, neustále roste. Během této akce máme pro studenty připraveny zajímavé vzdělávací aktivity, které jsme připravili na základě přání samotných studentů. Program obsahuje i diskuze s osobnostmi, které budou studenty dále inspirovat a motivovat,“ říká k nadcházejícímu setkání koordinátora Romského stipendijního programu Yveta Kenety.

Úvodní workshop na téma společenské odpovědnosti si vzal na starost sociolog a zakladatel někdejšího Občanského fóra Ivan Gabal. Na další dny si pak skupina lektorů z řad romských i neromských profesionálů, mezi nimiž je například televizní redaktor Richard Samko nebo novinář a administrátor blogů Patrik Banga, přichystala program věnovaný novým médiím, internetu a sociálním sítím. Studenti si tak osvojí znalosti a dovednosti z žurnalistické praxe a sami si budou moci připravit a vyzkoušet například „ostrý duel“ nebo stand-up před kamerou.

Koncept pravidelných setkávání romských studentů Baruvas, což v romštině znamená „rosteme“, podporuje vybrané účastníky ve vzdělávání, seberozvoji a prohlubování znalostí, zkušeností a kontaktů, které budou moci použít jak v profesním, tak soukromém životě. Účastníci setkání studují na různých středních školách včetně gymnázií i na vysokých školách se zaměřením například na psychologii, farmacii, ekonomii, jazyky a další. Srpnové setkání v Krkonoších se koná za podpory MŠMT a nadací Velux Foundation, Albatros a Nestlé a laskavé pomoci dalších jednotlivých dárců a sponzorů.