„V tuto chvíli tak jsou pokryty všechny projekty, které byly v rámci ROP Severovýchod schváleny," uvedla ředitelka Úřadu Regionální rady Severovýchod Lenka Vašátková.

Podporu v celkové výši téměř osmnácti miliard korun z ROP v rámci období 2007 až 2013 získalo v hradeckém, Pardubickém a Libereckém kraji přes 700 projektů. Peníze směřovaly do silnic, cestovního ruchu, obcí i na podporu podnikání.

„Procento vyčerpaných prostředků se bude blížit ke 100 procentům. Věřím, že u nedočerpaných financí se dostaneme pod půl procenta celkové alokace," uvedl hradecký hejtman Lubomír Franc.

Aktuálně je ROP Severovýchod z hlediska proplacených financí čtvrtým nejúspěšnějším operačním programem v zemi a mezi ostatními regionální operačními programy mu patří druhé místo.