„ROP Severovýchod za dobu své existence podpořil 751 projektů, které pomohly rozvoji obcí a měst, cestovního ruchu, modernizaci dopravní infrastruktury anebo rozvoji školství, zdravotnictví či sociální oblasti," uvedla mluvčí Úřadu Regionální rady Severovýchod Silvie Špryňarová.

Ve středu odešlo posledních 750 tisíc korun do Moravské Třebové, žádní další příjemci, jejichž projekty prošly schvalovacím procesem, už na peníze nečekají.

„Tímto krokem byla učiněna první pomyslná tečka za ROP Severovýchod. Nyní nastává etapa uzavírání programu, kdy dojde k jeho vyhodnocení a samozřejmě také budou i nadále probíhat kontroly projektů, u nichž ještě stále běží období takzvané udržitelnosti," upozornila ředitelka Úřadu Regionální rady Severovýchod. Lenka Vašátková.

Již nyní je podle jejích slov jasné, že ROP Severovýchod bude patřit k úspěšným operačním programům. Z vyčleněných zhruba 18 miliard korun se nepodařilo vyčerpat jen necelého půl procenta.

Ne všichni žadatelé byli úspěšní. Celkem předložili 1422 projektů za 40 miliard korun, což je více než dvojnásobek vyčleněných financí. Hodnotícím a schvalovacím procesem jich nakonec úspěšně prošla a dotaci obdržela zhruba polovina.