Pro letošní rok, kdy čerpání končí, má v plánu rozdělit výrazně vyšší sumu – k proplacení totiž zbývají ještě čtyři miliardy korun.

Konečný termín: letošní červen

„Aby se podařilo vyčerpat veškeré přidělené prostředky včas, musí být většina projektů, které ještě nejsou dokončeny, hotova do konce června," upozornila mluvčí Úřadu regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod Silvie Špryňarová.

Letos by mělo být dokončeno 112 projektů, které jsou už rozpracovány. Kraje však v rámci posledního kola 41. výzvy předložily ještě dalších 32 projektů na rekonstrukce a modernizace silnic  druhých a třetích tříd za více než miliardu korun. O tom, které z nich dotace získají , bude jasno na jaře. Projekty však musí být hotovy v polovině roku, podle mluvčí bude možné termín ukončení prodloužit jen ve výjimečných případech.

„Jedině takto bude možné stihnout administrovat vše včas, aby mohly být peníze příjemcům vyplaceny," upřesnil ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod Zdeněk Vašák.

Cílem je vyčerpat všechny dotace

„Letošní rok je vzhledem k čerpání finančních prostředků tím posledním. To bude znamenat také zvýšené tempo nejen u příjemců dotací, ale také u pracovníků Úřadu Regionální rady, jelikož naším cílem je vyčerpat efektivně pokud možno 100 procent přidělených financí," uvedl místopředseda rady a hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.

Podle Zdeňka Vašáka spěje do finále  řada rekonstrukcí a modernizací silničních úseků ve všech třech krajích za stovky milionů korun. „Dokončeny budou také některé marketingové projekty z oblasti podpory cestovního ruchu a velký díl dotací připadne na finišující projekty z oblasti podpory rozvoje obcí a měst," dodal  ředitel dotačního úřadu.

Mezi významné projekty patří například multioborový pavilon Pardubické krajské nemocnice,  královéhradecká Galerie moderního umění, rozšíření  Domova sv. Josefa v Žirči, kde vzniknou prostory specializovaných služeb pro lidi s roztroušenou sklerózou a dalšími neurologickými onemocněními nebo lůžkový hospic v Libereckém kraji.

Velké projekty
Multioborový pavilon Pardubické krajské nemocnice......171 mil. Kč
Přístrojové vybavení pardubické nemocnice.......................121 mil. Kč
Rekonstrukce psychiatrie ve svitavské nemocnici.........94 mil. Kč
Rozšíření Domova sv. Josefa v Žirči....................................83 mil. Kč
Obnova Galerie moderního umění v Hradci Králové...........56 mil. Kč
Přístrojové vybavení hradeckých krajských nemocnic…70,7 mil. Kč
Rekonstrukce budovy bývalého Ústavu hluchoněmých v Hradci Králové....................44,4 mil. Kč
Centrum pro integraci osob se zdrav. postižením........43,4 mil. Kč