„ÚOHS má nyní na vyřízení rozkladu až 60 dní," sdělila mluvčí kraje Martina Götzová. Kvůli zrušení tendru kraj zřejmě nestihne vybrat dopravce a uzavřít s nimi smlouvu tak, aby byla doprava zajištěna od začátku příštího roku.

Podle radního pro dopravu Karla Janečka kraj v rozhodnutí antimonopolního úřadu nenašel relevantní argumenty k pozastavení tendru, které by měly oporu v praxi. „Jako neméně závažný hodnotím fakt, že nám jsou vytýkány věci, které v přezkoumávaných tendrech na autobusovou dopravu v jiných krajích prošly," uvedl radní. Kraj v rozkladu také upozornil, že úřad zadávací podmínky na přelomu roku několikrát prozkoumával, ale žádné porušení zákona v nich nespatřil a správní řízení nezahájil.

„Řada připomínek a komentářů ÚOHS se nám zdá zcela odtržená od reality fungování dopravní obslužnosti v krajích," komentoval Karel Janeček.

Pokud kraj s rozkladem neuspěje, bude muset firmu pro zajištění autobusové dopravy od 1. ledna 2017 dočasně vybrat zjednodušenou soutěží, takzvaným jednacím řízením bez uveřejnění. Prodloužit smlouvy nynějším dopravcům není podle kraje možné.